GALERIA

gru 16, 2012

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 
 
„Kościół - widzi Maryję głęboko zakorzenioną w dziejach ludzkości (...), widzi Ją po macierzyńsku obecną i uczestniczącą w licznych i złożonych sprawach, których pełne jest dzisiaj życie jednostek, rodzin i narodów; widzi Ją jako Wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego w nieustannej walce dobra ze złem, by nie upaść, a w razie upadku, aby powstać". Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris Mater".
 
Któż rozsądny nie chciałby z tej przemożnej pomocy skorzystać?
Wśród licznych sanktuariów maryjnych na polskiej ziemi jest to jedno wyjątkowe – Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej. Któż  nie słyszał o nim? Sądzę też, że wielu  także odwiedziło to miejsce. Od wielu wieków znamiennie oddziałuje tam Matka Boga – Maryja.
W  Góreckim Sanktuarium Maryjnym specyficznym nabożeństwem  jest Nowenna do Matki Bożej, w której skład wchodzą: pieśni, prośby oraz  podziękowania skierowane do Matki Bożej Góreckiej. Prośby i podziękowania składają zarówno mieszkańcy pobliskich terenów, jak i  przybywający z całej Polski pielgrzymi. Podziękowania i prośby można składać na kartkach, w odpowiednio do tego wyznaczonym miejscu. Są one odczytywane w czasie nowenny. Nowenna odprawiana jest przez cały rok – w każdą środę o godzinie 18.00.
Maryję nazywamy Orędowniczką, ponieważ za nami oręduje. Jest także Wspomożycielką, ponieważ pomaga całemu Kościołowi i światu. Gdy tylko zaczął rozwijać się kult do Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Boskiego Syna nakazywała do Niej się uciekać we wszystkich potrzebach życia. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera zatem w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyraża i powierza Najświętszej Maryi Pannie potrzeby oraz troski swoich dzieci. Dzięki Matce Boga świat staje się lepszy. Maryja jest Pośredniczką  Łask, ponieważ pośredniczy w rozmowach z Panem Bogiem, pomaga nam i uczy nas, jak z Nim rozmawiać.
Życie Maryi nie było bajką. W Jej życiu każdy z nas może odnaleźć i rozpoznać swoje. Patrząc na Maryję uczymy się reagować na wolę i natchnienia Boga tak, jak Ona. Może to być wtedy, gdy jest trudno lub w sytuacji, gdy sercem targa niepewność. Może to być wtedy, gdy trzeba powiedzieć Bogu „tak” w sytuacji, gdy wydaje się On niszczyć nasze życiowe plany i nadzieje. W kluczowych momentach życia i szarości dnia codziennego Maryja jest z nami jako nasza Wspomożycielka i Opiekunka. Wpatrujmy się w Nią, ale nie poprzestawajmy na patrzeniu. Uczmy się od Niej i naśladujmy Ją. Dopiero wtedy będzie to prawdziwy kult Maryi - taki, jaki Jej się podoba.
Niech  Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej będzie dla nas wszystkich, miejscem spotkania z Bogiem i Jego Matką; niech stanie się miejscem odkrywania wielu łask, jakimi nas obdarowują. Nasza modlitwa w tym miejscu niech będzie śpiewem wdzięczności za dar Matki i dziękczynieniem za wielkie dzieła, które dokonują się przez Jej pośrednictwo.
Lidia Peplińska