GALERIA

wrz 23, 2013

Sanktuarium szkołą wiary

Sanktuarium szkołą wiary
 
Wrzesień już za nami. Po wakacyjnej przerwie przyzwyczailiśmy się na nowo do widoku dzieci maszerujących z tornistrami do szkoły. Niektóre z nich po raz pierwszy zasiadły do szkolnych ławek, inne po raz kolejny przekraczały mury szkoły – jednak wszystkie w jednym celu: aby uczyć się i zdobywać wiedzę.
 
Jedne z dzieci z wielką radością maszerowały do szkoły, inne z tęsknotą za wakacjami. Przed nimi dziewięć miesięcy wytężonej nauki. Natomiast my, dorośli, z sentymentem spoglądaliśmy na te widoki, powracając pamięcią do lat dziecięcych. To, co nas łączy z dzisiejszymi uczniami to fakt, że każdy z nas zetknął się ze szkołą, która miała w mniejszym lub większym stopniu wpływ na każdego z nas. Taką szkołą, która przez wieki wywierała i nieustannie wywiera wpływ na dusze ludzi i wszystkich pielgrzymów jest Góreckie Sanktuarium i obecność w nim prawie od tysiąca lat Maryi. Wstawiennictwo Maryi i cuda Górka Klasztorna jest najstarszym w Polsce miejscem kultu maryjnego. Według przekazów Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Obecnie miejsce jest znane z cudownego obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości.
 
To miejsce, tak naznaczone, nadal wydaje owoce licznych cudów, nawróceń, powrotów do Boga i pogłębiania wiary. Jest tu tak wiele okazji i sposobów do tego, aby ożywić swoją wiarę. Dla niektórych wystarczył jeden dzień spędzony w ciszy przed obrazem Pani Góreckiej, która podczas objawienia nie powiedziała żadnego słowa, a tym samym powiedziała tak wiele – że chce słuchać swoich dzieci. W ciszy – rodzi się wiara, a św. Paweł powie: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy...” (Rz 10,17).
 
Od Maryi uczymy się słuchać Boga, siebie i drugiego człowieka. Czasami do wzmocnienia wiary przyczynić się może spacer pośród wiekowych dębów w gaju, gdzie człowiek zachwycając się przyrodą zadaje sobie pytanie o początek wszystkiego. Z poznania przyrody i świata człowiek poznaje Stwórcę – Boga. Ileż o pogłębieniu wiary mogą powiedzieć góreckie konfesjonały – wielkie rozdziały licznych nawróceń i powrotów do Boga (czasami po kilku, czy kilkunastu latach), gdzie człowiek na nowo zaczyna żyć w przyjaźni z Chrystusem, doświadcza Jego przebaczenia i sam uczy się przebaczać.   Księga modlitw i wdzięczności pielgrzymów Złota księga podziękowań i próśb, trumienka symbolizująca zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny – to niemi świadkowie ludzkich dramatów, ale i licznych cudów. To chyba też najlepszy sposób na pogłębienie wiary. Jeden z pielgrzymów tak opisał w księdze swoje uzdrowienie: „28 października 2012 roku byłem obecny na Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie. Wtedy o. John Bashobora powiedział, że w drodze powrotnej do domu 10 osób będzie czuło pieczenie oczu. Ja czułem. Kilka dni później podczas czytania Ewangelii zauważyłem, że widzę wspaniale. Moja córka miała trudności z zajściem w ciążę. Wówczas o. Bashobora również dał nadzieję tym, którzy z tym zmartwieniem przybyli. Obecnie jest w dziewiątym miesiącu ciąży. Poród we wrześniu. Spodziewa się chłopca. Dzisiaj będę się modlił o uzdrowienie mojej żony Janki z raka złośliwego z przerzutami. Chwała Jezusowi!”
 
Niekiedy w tej szkole wiary trzeba nam się zatrzymać, aby czegoś doświadczyć lub coś usłyszeć. W góreckiej szkole wiary nie brakuje takich okazji – odbywają się tu liczne rekolekcje dla małżonków, rodzin, narzeczonych, młodzieży, osób uzależnionych. Podczas trwania rekolekcji ich uczestnicy doświadczają spotkania z Panem. Po przebytych rekolekcjach jedna z par narzeczonych napisała: „Rekolekcje dla narzeczonych już za nami. Był to czas niezwykły, który pozwolił nam oderwać się od codziennych obowiązków: pracy i studiów (które na co dzień tak bardzo nas absorbują), a skupić się na tym najważniejszym aspekcie przygotowań do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny, wsłuchując się w świadectwa małżonków oraz z uwagą słuchając tego, co przekazuje nam nasza ukochana osoba, mieliśmy okazję zastanowić się nad istotą prawdziwej małżeńskiej miłości, której pragniemy. Poruszane tematy wskazały nam pewną ścieżkę, którą należy wspólnie przejść i po drodze poukładać wiele ważnych spraw, aby w dniu ślubu bez lęku, a z ogromną wiarą, nadzieją i miłością złożyć sobie przysięgę małżeńską. Przeżyty czas rekolekcji dostarczył nam wielu wzruszeń i uświadomił na nowo, że tam gdzie jest Bóg, człowiek i miłość – tam wszystko jest możliwe. Tak więc już teraz – jeszcze jako narzeczeni – chcemy zaprosić Boga do naszej miłości, aby pomógł nam w niej wzrastać i uczył każdego dnia na nowo: jak kochać drugiego człowieka, który jest tak całkowicie inny niż ja i wnosi we wspólne życie całkiem odmienny bagaż doświadczeń... Gorąco polecamy przeżycie rekolekcji dla narzeczonych wszystkim zakochanym przygotowującym się do zawarcia małżeństwa! M. i B.”
 
W Roku Wiary – pochylając się nad swoją relacją z Bogiem – bez wątpienia można powiedzieć, że sanktuarium to szkoła wiary, gdzie jedynym Mistrzem jest Jezus Chrystus, nauczycielką Maryja, a uczniami my: parafianie, pielgrzymi i rekolektanci.
 
ks. Piotr Gałązka MSF