GALERIA

gru 16, 2012

Poznaj Góreckie Sanktuarium

 
 
Górka Klasztorna będąca najstarszym miejscem kultu maryjnego w Polsce leży na Ziemi Krajeńskiej rozciągającej się na północ od rzeki Noteć. Krajobraz Krajny jest bardzo piękny i urzekający. Są tu urokliwe lasy, zagajniki, łąki nadnoteckie, liczne jeziora, rzeki, strumyki i wąwozy. Przez tereny Krajny przechodził tzw. szlak bursztynowy łączący Cesarstwo Rzymskie z Bałtykiem.
W początkach państwowości polskiej ziemię krajeńską porastała puszcza, której pozostałością są piękne dęby w Gaju Góreckim, gdzie poganie czcili bóstwo Swarożyca. Jak podają kroniki bernardyńskie, właśnie tu miało miejsce objawienie w 1079 roku. Matka Boża trzymająca Boże Dzieciątko na ręku zjawiła się pasterzowi na dębie. Nie było przy tym żadnego słownego orędzia. Maryja jakby przybyła tylko zobaczyć, czego potrzeba ludziom i podaje im na ratunek Jezusa, swojego Syna. Od tego czasu woda tryskająca ze źródełka otrzymała niezwykłą moc i nabrała cech leczniczych. Sam fakt objawienia stał się zaś „wielkim orędziem", które kształtuje oblicze polskiego chrześci­jaństwa i  pobożności Maryjnej. Od 1923 roku opie­kę nad Sanktuarium sprawują Misjonarze Świętej Rodziny, a cudowny obraz Matki Bożej Góreckiej ukoronował ks. Prymas Wyszyński w 1965 roku.
Do tego małego, ale jakże uroczego Sanktuarium przybywają pielgrzymi, aby na chwilę zatrzymać się w biegu życia, odejść na moment od zgiełku i hałasu współczesnego świata, uświadomić sobie cel ziemskiego pielgrzymowania i zapatrzeć się w Oblicze Niepokalanej Dziewicy Maryi.
Do refleksji i zadumy nad ludzkim życiem mobilizuje człowieka sakralny charakter tego miejsca, jak również związana z nim niejednokrotnie tragiczna historia z czasów reformacji, najazdu szwedzkiego, czy II wojny światowej. Do postawy modlitwy skłaniają również wydarzenia zachodzące w tym świętym miejscu w ciągu całego roku. Wystarczy wspo­mnieć takie wydarzenia jak: Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, pod bar­dzo wymownym hasłem - „Spotkanie u Matki", doroczne pielgrzymki i dni skupienia dla różnych stanów, grup społecznych i zawodowych: rzemieślników, strażaków, kombatantów, żołnierzy, chorych, rekolekcje dla młodzieży pod nazwą „Góreckie Dni Młodości" kończące się festiwalem piosenki religijnej znanym pod szyldem „Maria Carmen". W Góreckim Sanktuarium łączy się to, co Boskie z tym, co ludzkie. Dlatego w ramach upowszechniania kultury, ale też śpiewania na chwałę Bo­gu i Jego Matce, co roku odbywa się w połowie października przegląd chórów zrzeszonych w Pol­skim Związku Orkiestr i Chórów z Nadnoteckiego Okręgu.
Na szczególną uwagę zasługuje wydarzenie religijne i kulturalne zarazem, jakim jest Misterium Męki Pańskiej. Jest to dzieło odgrywane w plenerze od ćwierć wieku, gdzie w biblijne postacie wcielają się miejscowi parafianie i członkowie ich rodzin, którzy tysiącom ludzi przybywającym z różnych zakątków naszej Ojczyzny pomagają przeżyć swoistego rodzaju rekolekcje i doświadczyć mocy przemieniającej łaski Bożej płynącej z rozpamiętywania Męki Pana naszego Jezusa Chrystu­sa.
Drodzy Przyjaciele Sanktuarium i Pielgrzymi! Oddając do Waszych rąk kolejny numer ”Posłańca Świętej Rodziny”, który po wielu latach powrócił do Górki Klasztornej, zapraszamy w progi tego świętego miejsca. Tu będziecie mogli osobiście doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery i uroku Sanktuarium, oraz przeżyć ubogacające i przemieniające spotkanie z Matką Bożą Górecką Królową Krajny, a także Jej Synem Jezusem Chrystusem, do którego Ona niezawodnie prowadzi swoje dzieci.        Ks. dr Marian Twardawa MSF