Duszpasterstwo

 

Parafia rzymsko-katolicka
p.w. NMP Niepokalanie Poczętej

Duszpasterstwo prowadzą:
Misjonarze Świętej Rodziny

 

Porządek Mszy św. i nabożeństw

  Sakrament Chrztu

Sakrament Małżeństwa

Msza o uwolnienie

Egzorcysta - ks. Paweł Zimniewicz:
tel.: 67-286 08 48 wew. 202 kom. 783 651 261
 

Kancelaria parafialna czynna: w środy i piątki w godz. 16.00-18.00
 

 

Msze św. odprawiane są:

w dni powszednie: 7.00 i 18.00
w niedziele: 6.30, 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.

W okresie jesienno-zimowym, tzn. od 1 niedzieli października do V Niedzieli Wielkiego Postu, wieczorna Msza św. niedzielna z godz. 18.00 zostaje przeniesiona na godz. 16.00. Godziny odprawiania Mszy św. w dni powszednie nie zmieniają się.

Nowenna do Matki Bożej Góreckiej: w każdą środę o godz. 18.00.

Koronka do Miłosierdzia Bożego za zmarłych: w każdy piątek o godz. 18.00.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: rozpoczęcie Mszą św. o godzinie 18.00.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: ozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00

Zbiorowe intencje mszalne za żywych polecamy podczas Mszy św. w środy o godz. 18.00, natomiast zbiorowe za zmarłych - w piątki o godz. 18.00.

Prośby i podziękowania na Nowennę do Matki Bożej Góreckiej i środową Mszę św. zbiorową za żywych oraz zmarłych polecanych w Koronce do Miłosierdzia Bożego i piątkowej Mszy św. zbiorowej za zmarłych należy składać bezpośrednio w naszym Sanktuarium lub listownie pod podany wyżej adres. 

UWAGA! Ze względu na dużą liczbę telefonów z pytaniami kiedy odprawiona zostanie zamówiona przez Państwa Msza św. informujemy, iż na łamach Głosu Góreckiego  zamieszczamy spis intencji mszalnych, które będą odprawiane w danym miesiącu (są one aktualne w momencie oddawania Głosu do druku!).

 

 Sakrament Chrztu

 Ponieważ są rodzice spoza naszej parafii, którzy - z różnych względów - pragną ochrzcić swoje dziecko w naszym Sanktuarium, pragniemy przypomnieć, iż jest to miejsce szczególne, wybrane przed wiekami przez Matkę Bożą. Dlatego duszpasterze tego miejsca - Misjonarze Świętej Rodziny - mogą ochrzcić Wasze dziecko po spełnieniu odpowiednich  warunków. 


  Zanim więc zostanie wyrażona zgoda i ustalona data chrztu, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

1.    Zgoda na udzielenie chrztu wystawiona przez Księdza Proboszcza  z parafii stałego miejsca zamieszkania rodziców;

2.   Zaświadczenie o praktykowaniu wiary i zawarciu przez rodziców sakramentalnego związku małżeńskiego;

3.   Zaświadczenie o uczestnictwie rodziców i rodziców chrzestnych w katechezach przed chrztem;

4.  Opinia Księdza Proboszcza o kandydatach na rodziców chrzestnych;

5.  Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania;

6.   Akt urodzenia dziecka z USC.

 

UWAGA: Sprawy związane z chrztem dziecka zasadniczo są załatwiane osobiście z ks. Proboszczem, dlatego  przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.

KONTAKT

 

Sakrament Małżeństwa

 Ze względu na to, że sporo osób spoza naszej parafii pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński właśnie w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, pragniemy poinformować, iż jest to możliwe wyłącznie na zasadzie „Licencji”. Oznacza to, że wszystkie formalności kanoniczno-prawne należy załatwić w parafii panny młodej lub pana młodego, a w naszym Sanktuarium odbywa się jedynie sama uroczystość ślubna.

W związku z powyższym:

1.   Przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem musicie Państwo udać się do „własnego” księdza Proboszcza, którym jest proboszcz parafii panny młodej lub pana młodego, i tam spisać Protokół Przedmałżeński. Do jego spisania potrzebne są dowody tożsamości, odpisy aktu chrztu, zaświadczenia o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego...

2.  Proboszcz, który spisuje Protokół Przedmałżeński, winien być od początku powiadomiony o chęci zawarcia sakramentu poza jego parafią oraz swoją zgodę wyrazić w formie pisemnej licencji na pobłogosławienie małżonków poza swoją parafią.

3.   Po uzyskaniu takiej zgody możecie Państwo rezerwować u nas termin i godzinę Mszy św. ślubnej. Dokonać tego można telefonicznie lub osobiście kontaktując się z ks. Proboszczem. W przypadku osobistej rezerwacji prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania z ks. Proboszczem.

KONTAKT