Spotkanie u Matki

Spotkanie u Matki”
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
 

 

 
  Od 1999 roku coroczne majowe „Spotkania u Matki” w Górce Klasztornej, których inicjatorem jest ks.Janusz Jezusek MSF, stały się dla osób niepełnosprawnych z całej Polski okazją do pokazania, iż oni też potrafią być twórcami piękna. Osoby te, spędzające większą część swojego życia w Domach Opieki Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej..., mogą także w ten sposób wyrazić swoje emocje, pragnienia 
i tęsknoty.
 
  Głównym celem naszego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest ukazanie człowiekowi niepełnosprawnemu jego wartości jako twórcy kultury. Staramy się, aby osoby niepełnosprawne zaakceptowały swoje odmienności fizyczne i psychiczne. Pragniemy, aby poprzez stymulację aktywności twórczej poszerzały swoją świadomość kulturalną.

  Pragniemy zaznaczyć, iż impreza posiada charakter widowiskowy mający na celu zaprezentowanie własnego dorobku artystycznego i nie polega na rywalizacji między poszczególnymi uczestnikami oraz nie ma podziału na rodzaj czy stopień zaawansowania niepełnosprawności uczestników.
 
Przegląd organizowany jest w dwóch sekcjach „Muzycznej” i „Teatralnej”. Aby wziąć czynny udział w Przeglądzie, należy czytelnie wypełnić Kwestionariusz w formacie PDF i przesłać go listownie lub elektronicznie do 24.05.2017r. pod adres:

Sanktuarium Maryjne, Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica
z dopiskiem:  "Spotkania u Matki"
    e-mailem: marcinn.j502@gmail.com
 
W razie pytań prosimy o kontakt:
ks. Marcin Jodaniewski MSF, tel. 512 367 455.
 
   Rozpoczęcie Przeglądu 25 maja 2017 r. o godz. 9.00. Uczestnictwo w Przeglądzie jest płatne i wynosi 5 zł od osoby. Kwota ta pobierana będzie po przyjeździe do Sanktuarium w Punkcie Informacji i przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji i posiłki (zupa i bułka) dla uczestników Przeglądu. Dlatego też prosimy czytelnie zaznaczyć ile osób planuje skorzystać z danego posiłku (prosimy doliczyć opiekunów, osoby towarzyszące i kierowców), gdyż tylko taka ilość zostanie wydana Państwa grupie, jaka zostanie zgłoszona w Kwestionariuszu. Ponieważ niektórzy z Państwa podopiecznych nie mogą korzystać ze wszystkich rodzajów posiłków, dlatego prosimy zaznaczyć w rubryce D ile osób planuje skorzystać z grochówki, a ile z posiłku jarskiego.
 
Jeżeli podopieczni Państwa Domu Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej czy Stowarzyszenia działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pragną uczestniczyć w naszym Przeglądzie w charakterze widzów, to również prosimy o czytelne wypełnienie Kwestionariusza i przesłanie go na wyżej podane adresy.
 
 
 
Informacje dodatkowe:

1.  Punkt medyczny znajduje się na parterze Domu Pielgrzyma.

2. Ubikacje dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze Domu Pielgrzyma, natomiast dla  pozostałych uczestników w Domu Pielgrzyma (wejście od strony punktu gastronomicznego ARKA).

3. Sprawy związane z prezentacjami (zmiana kolejności występowania uwarunkowane dojazdem, dodatkowy sprzęt nagłośnieniowy, dodatkowe rekwizyty itp...) prosimy kierować do konferansjerów i akustyków zapowiadających poszczególne Placówki.

4. Posiłki wydawane będą tylko za okazaniem dokumentu uprawniającego odbiór. Po posiłki zgłasza się opiekun grupy o określonej godzinie przy wyznaczonym stanowisku A, B i C.

5. Punkty wydawania posiłków znajdują się z tyłu Domu Pielgrzyma.

6. Dla osób towarzyszących i widzów nie ujętych w zgłoszeniach będzie udostępniony punkt gastronomiczny ARKA, gdzie mogą za odpłatnością zakupić posiłek.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych leków dla swoich podopiecznych!

 

Zapraszamy.