SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

Jubileusz w Górce Klasztornej

Misjonarze Świętej Rodziny, obchodzący w tym roku stulecie swojej działalności w Polsce, w sobotę 22 maja rozpoczęli w Górce Klasztornej główne uroczystości jubileuszowe.

Ich pierwszą częścią było sympozjum naukowe pt.: „100 lat MSF – MĘCZEŃSTWO WPISANE W MISJĘ”. Wraz z zaproszonymi prelegentami i gośćmi pochylaliśmy się nad historią, charyzmatem oraz rolą jaką odegrali Misjonarze w Polsce w ciągu ostatnich stu lat. Spotkanie uwieńczył spektakl „100 lat MSF”, przygotowany przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kazimierzu Biskupim, który w twórczej formie przedstawił najważniejsze wydarzenia z dziejów Polskiej Prowincji Zgromadzenia oraz jej aktualną działalność.

Ostatnim akcentem dnia było wieczorne czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, prowadzonym przez Odnowę w Duchu Świętym i wspólnotę Poznanie Jezusa z Poznania.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego była kolejnym punktem naszych obchodów. W kazaniach na poszczególnych Mszach Świętych ks. Prowincjał Piotr Krupa MSF podsumował działalność naszą za miniony czas dziękując za wszelkie dobro, które było naszym udziałem. O godz. 10 00 w Uroczystej Mszy św. dziękowaliśmy wraz z męskim chórem, z Wyrzyska który, na zakończenie zaśpiewał kilka swoich utworów czyniąc z tego mały koncert.

Natomiast o godz. 15 00 przeżyliśmy rozpoczynając od wspólnej Eucharystii (wieczernika) Misterium Męki Pańskiej. Misterium razem z naszymi męczennikami czasu II wojny światowej, jak również wspominając tych wszystkich, którzy odeszli w ubiegłym stuleciu. Pragnęliśmy w to nasze dziękczynienie wpleść prośbę o ich rychłą beatyfikację. W dekoracji na scenie oprócz stu pięknych białych róż pojawiły się zapalone lampiony symbolizujące naszych męczenników.

Zakończyliśmy nasza modlitwą majówką na Placu Objawienia, radując się i dziękując Matce Bożej Góreckiej w tym szczególnym miejscu jej objawienia w 1079 roku.

Wieczorem na zakończenie dnia przeżyliśmy wspaniały koncert pt. „Ufaj jak Józef”, na który zaprosili nas w roku św. Józefa Dawid Krzyk wraz z przyjaciółmi oraz Misjonarze Świętej Rodziny.

Uroczystym dniem obchodów jubileuszowych był również poniedziałek 25 maja, który w Górce Klasztornej jest dniem Wielkiego Odpustu z okazji Święta Maryi, Matki Kościoła. Sumie odpustowej przewodniczył ks. bp Wiesław Śmigiel z Torunia. Mszę Świętą ubogaciła swoim śpiewem młodzież pochodzenia polsko – ukraińskiego zespół SOLOWEJ.

Po głównej Eucharystii można było pozostać jeszcze na Placu Objawienia i posłuchać koncertu tegoż zespołu oraz skorzystać z FESTYNU, na którym podziwialiśmy oraz smakowaliśmy dobra KRAJEŃSKIEJ ZIEMI.