RENOWACJA GÓRECKIEGO KRZYŻA

RENOWACJA GÓRECKIEGO KRZYŻA

Wiele wydarzyło się w tym pięknym okresie, kiedy to Ojcowie Bernardyni zostali wprowadzeni do Górki i rozpoczęli nowy dla niej i dla sanktuarium okres. Czas - (XVII-XVIII w) - normalnego zagospodarowania miejsca, przeplatany gorliwą modlitwą i pokutnym życiem zakonników, owocował szybkim rozwojem kultu a co za tym idzie ściągał do tego miejsca wielu ludzi, którzy pragnęli im w tym pomóc. Następowała rozbudowa klasztoru wraz z kościołem. Przybywali fundatorzy, aby uposażyć to miejsce, by spełniało swoje funkcje, które Matka Boża przy Objawianiu wyznaczyła. Powstawały ołtarze (główny i boczne), organy, konfesjonały i wiele innych bardzo ważnych rzeczy.

Dziś chciałbym zwrócić uwagę na jeden - szczególny dla tego miejsca - dar.

Według roczników serafickich, w roku 1752 została ofiarowana rzeźbiona figura Chrystusa Ukrzyżowanego. Ofiarodawczynią była Pani Szembekowa z Iwańskich, starościna Borzechowska. Figura ta miała stanąć w ołtarzu Dobrego Pasterza w odpowiedniej formie. Tymczasem inne zajęcia przeszkodziły temu ustawieniu, tak, że ów darowany duży krzyż stoi przy drzwiach Kościoła i Klasztoru. A nowy ołtarz Dobrego Pasterza był sprawiony staraniem o. przełożonego Szymona Czerlińskiego, ufundowany przez Bractwo pod kierownictwem o. Ludwika Kozłowskiego dopiero w roku 1771.

Krzyż pozostał przy wejściu do dzisiejszego dnia. Chrystus Ukrzyżowany wiszący w kruchcie dzisiejszej Bazyliki Mniejszej po tylu latach będzie przechodził swoją pierwsza poważną renowację. Od roku 1772 wiele widział, wielu witał przy drzwiach kościoła i klasztoru, pewnie wiele słyszał, ale też i wiele pocieszenia dał ludziom, którzy się do Niego przytulali i całowali Go. Nie wiemy czyjego jest autorstwa? Czyje go dłuto rzeźbiło? Ale na pewno autor byłby z siebie dumny, jak długo przetrwało jego dzieło i dziś zasłużyło na odnowienie.

Pomóżmy w renowacji tego Krzyża! Niech służy ludziom przez kolejne lata!!!

  • Ogólny koszt konserwacji 27 000,00 zł
  • Wpłaty darczyńców prze stronę internetowa: 0,00 zł
  • Kwota pieniędzy od parafian przeznaczona na renowację krzyża: 11 500,00 zł
  • Wpłaty darczyńców prze stronę internetowa: 1 700,00 zł

Możesz pomóc w renowacji wpłacając na konto:

  • 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388 (Bank PKO BP Oddział Piła)
  • Z dopiskiem: Ofiara na renowację krzyża

Wskazania konserwatora zabytków

Powierzchnia krucyfiksu została kilkakrotnie przemalowana farbami olejnymi. Warstwy przemalowań łuszczą się i odpadają w płatach. Poważnymi zniszczeniami rzeźby są spękania drewna przechodzące w pionie przez środek korpusu i perizonium. Mniejsze pęknięcia występują przy stopie Chrystusa i w miejscu łączenia dwóch rąk z korpusem.

Wymagane jest przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej, zgodnie z założeniami sztuki konserwatorskiej, która przywróci krucyfiksowi wygląd z czasu jego powstania. Celem prac będzie oczyszczenie, usunięcie przemalowań, zatrzymanie procesu niszczenia podłoża, wzmocnienie strukturalne drewna, wykonanie konsolidacji warstwy malarskiej do podłoża, uzupełnienie ubytków kitami. Następnie wykonanie złoceń złotem płatkowym oraz retuszy konserwatorskich w obrębie ubytków polichromii.