14 - 20 listopada 2022

Poniedziałek – 14 listopada 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za ++ Misjonarzy Św. Rodziny.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. O ocalenie małżeństw córki Joanny i syna Łukasza.
 4. Za ++ Władysława Brzezińskiego, żonę Agnieszkę oraz ++ rodzin z obojga stron.

1830

 1. Za + Franciszka Muller (int od siostry Basi z rodziną).
 2. Za + Floriana Starszaka (greg.).
 3. Za ++ Mirosławę Fąs w 14 rocznicę śmierci, rodziców i siostrę Grażynę oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Niny z okazji 4 rocznicy urodzin.
 4. Za + Teresę Smolarz (greg.).
 5. Za + Ks. Kajetana Rybackiego (greg.).

 

Wtorek – 15 listopada 2022

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za ++ Misjonarzy Św. Rodziny.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. Za + Jerzego.
 4. O uzdrowienie i nawrócenie oraz o łaski potrzebne dla Tomasza i całej rodziny.

1830

 1. Do Matki Bożej Góreckiej z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna i jego rodziny z okazji 50 urodzin.
 2. Za + Floriana Starszaka (greg.).
 3. Za + Teresę Smolarz (greg.).
 4. Za + Ks. Kajetana Rybackiego (greg.).
 5. Za ++ Bronisława, Irenę Kabatek.
 6. Do Matki Bożej Góreckiej o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Rafała z okazji 50 rocznicy urodzin oraz o uwolnienie od skutków działania zła w rodzinie i gospodarstwie.

 

Środa – 16 listopada 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za ++ Misjonarzy Św. Rodziny.
 2. Za + Teresę Smolarz (greg.).
 3. Za + Ks. Kajetana Rybackiego (greg.).
 4. Za + Ewę Garwol w 1. rocznicę śmierci.

1830

 1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.
 2. W intencji Odnowy w Duchu Św. „Niepokalana” z Górki Klasztornej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla wszystkich członków wspólnoty i ich rodzin.
 3. Za ++ męża Edmunda, rodziców, Nepomucenę, Antoniego i z rodzin Piszczek, Trępała, Mirr i Fąs.
 4. Za + Floriana Starszaka (greg.).
 5. W podziękowaniu Matce Bożej Góreckiej za opiekę nad Wiktorkiem z okazji 6. rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niego oraz dla rodziców i dziadków.
 6. Do Matki Bożej Góreckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski zdrowia, z prośbą o dalsze oraz Boże błogosławieństwo z okazji urodzin.

Czwartek - 17 listopada 2022

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za ++ Misjonarzy Św. Rodziny.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. O błogosławieństwo Boże dla córek Antoniny i Marii.
 4. Za ++ Krystynę, Wandę i Józefę.

1830

 1. Za + Zygfryda Dobber w 8 rocznicę śmierci.
 2. Za + Floriana Starszaka (greg.).
 3. Za + Teresę Smolarz (greg.).
 4. Za + Ks. Kajetana Rybackiego (greg.).
 5. Za + Waldemara Smodis i  ++ dziadków z obu stron.

 

Piątek – 18 listopada 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za ++ Misjonarzy Św. Rodziny.
 2. Za + Teresę Smolarz (greg.).
 3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 4. O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny.
 5. Za ++ Bronisławę i Edwarda oraz Stanisława Więcek.

1830

 1. Za ++ polecanych w wypominkach.
 2. Z podziękowaniem Bogu za dar życia wnuczki Agnieszki z okazji jej 10 urodzin , z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla niej i rodzeństwa.
 3. Za + Floriana Starszaka (greg.).
 4. Za + Krzysztofa w 1 rocznicę śmierci (int. od żony i córek).
 5. Za + Ks. Kajetana Rybackiego (greg.).

Sobota – 19 listopada 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 2. Za ++ Misjonarzy Św. Rodziny.
 3. Za + Mirosława Kuleszę.
 4. Za ++ Benedyktę Bromek w 1 rocznicy śmierci oraz jej męża Romana i za ++ z rodziny.
 5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną z okazji 45 rocznicy ślubu Małgorzaty i Andrzeja Leszczyńskich.

930

 1. Z okazji 35 rocznicy działalności Apostolstwa Dobrej Śmierci w Polsce.

1400

 1. W intencji Aleksandra Ciołek z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego.

1500

 1. Z okazji 3 urodzin syna Wojciecha i sakramentu chrztu syna Jakuba.

1600

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej, potrzebne łaski i zdrowie dla Barbary i Mirosława z okazji 35 rocznicy małżeństwa oraz o potrzebne łaski Boże błogosławieństwo dla mamy, dzieci, wnuków i gości.

1830

 1. Za + Floriana Starszaka (greg.).
 2. Za + Cecylię Gniot w 10 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Gniot, Struzik, Cerlak i Arend.
 3. Za + Teresę Smolarz (greg.).
 4. Za + Ks. Kajetana Rybackiego (greg.).
 5. Za ++ Karinę Pinkowską oraz Jacka Jaster o wieczne zbawienie.

XXXIV Niedziela Zwykła – 20 listopada 2022

GODZINA

INTENCJE

800

 1. Za ++ Martę, Jana, Bernarda, Romana i Tadeusza Komorowskich oraz ++ z rodziny Piszczków.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 3. W 9 rocznicę śmierci Czesława, Irenę Tyda, Mariannę Kaniewską, Ryszarda Książek, Sebastiana Stręciwilk oraz za ++ z rodziny Tyda, Kaniewskich, Kuźba, Książek, Olasz.
 4. Za + Lesława Lipińskiego z Gorlic.

1000


 1. Za Parafian.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. Do Matki Bożej Góreckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Patrycji i Mateusza oraz o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla dzieci.
 4. Za ++ rodziców Gertrudę, Władysława Klaczyńskich oraz Martę i Walentego Stachowiaków.
 5. Za + Cecylię Korpal w dniu imienin o dar życia wiecznego oraz za ++ Alojzego, Juliana, Reginę, Leona, Piotra, Krystynę, Edmunda, Kazimierza i Stefana.

1200


 1. Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej Góreckiej z okazji 90 urodzin.
 2. Za ++ rodziców Stanisława, Leokadię i Genowefę Jędrzejków.
 3. Za ++ Andrzeja i Alfonsa Wiśniewskich, Annę i Antoniego Mrotków i za wszystkich ++ z obojga stron.

1500

 1. Za ++ rodziców Ludwikę i Franciszka, siostrę Barbarę oraz braci Krzysztofa i Jana.
 2. Za + syna Roberta Strzelewicza.
 3. Za + Floriana Starszaka (greg.).
 4. W intencji Chóru Magnificat przez wstawiennictwo św. Cecylii o potrzebne łaski.

1830


 1. Za + Teresę Smolarz (greg.).
 2. Za + Ks. Kajetana Rybackiego (greg.).