15 – 21 lutego 2021

Poniedziałek – 15 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

 700

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

4. Z podziekowaniem Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski w życiu, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata dla Małgorzaty.

1830

1. Za †Michała Muszyńskiego (int. od rodziców).

2. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

3. Za ††rodziców Anielę i Franciszka Rudnik o radość życia wiecznego.

4. Za †Kazimierza Gendę w 41 rocznicę śmierci.

               

Wtorek – 16 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

 700

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

1830

1. Za ††Danutę Polachowską w dniu imienin, siostrę Krystynę oraz ††rodziców z obojga stron.

2. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

3. O zdrowie dla Elżbiety Kapica.

4. Za †męża Adolfa Słupik w 20 rocznicę śmierci oraz za ††rodziców Pawła i Augustynę, Jana i Marię Janik oraz za wszystkich ††z pokrewieństwa.

5. Za †syna Roberta Obarskiego w 5 rocznicę śmierci.

 

Środa Popielcowa – 17 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

1000

1. Za †Zdzisława Bartczaka.

2. Za †Antoniego Ciepłuch (int. od Róży Różańcowej Mężczyzn z Wiktorówka).

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i dary Ducha Świętego dla wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Górki Klasztornej.

3. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

4. Za †Tadeusza Ormińskiego i wszystkich ††na COVID-19 o dar nieba, przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej i wszystkich świętych.

5. Za ††Franciszka w rocznicę urodzin, Sewerynę Piszczek, Marcina, Zbigniewa, Rafała Łubińskiego, Weronikę, Walentego i Ks. Franciszka Kobs.

 

Czwartek – 18 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

1000

1. Za ††Anielę, Franciszka i Zofię Dziura; Jana Więckowskiego, Teresę, Barbarę Kornacką i ††z rodzin: Zaleszczuk, Klimczyk, Szmigiel, Polednia, Krupa, Walker, Prokop i Kita.

2. Za †Mirosława Kuleszę.

3. Do Matki Bożej Góreckiej o Boże błogosławieństwo w rodzinie i gospodarstwie oraz o zdrowie dla całej rodziny w Nowym Roku.

1830

1. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

2. Za †Franciszka Górę w dniu urodzin i za ††z rodziny.

3. Za ††Adolfa Słupik, Marka Bzik, Franciszka Miiller oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

4. Za †Józefa Kunza w 1 miesiąc po śmierci.

 

Piątek – 19 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

1000

1. O zdrowie dla Magdaleny Perfeckiej i Przemka Buchalika.

2. Przez cudowne wstawiennictwo Matki Bożej za Mateusza, za jego serce w intencji Bogu wiadomej.

1830

1. Za ††polecanych w wypominkach.

2. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

3. Za ††Gertrudę Giese w 1 rocznicę śmierci, jej męża Antoniego, Pudencjannę i Henryka Niemczyk oraz Marcina Sobieszczyka.

4. Za ††rodziców Michalinę i Kazimierza Fijas oraz siostrę Halinę.

5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i zdrowie dla babci Józefy w 80 rocznicę urodzin.

 

Sobota – 20 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

3. Przez wstawiennictwo Świetych Hiacynty i Franciszka Marto - pastuszków z Fatimy z prośbą, aby Maryja była znana i miłowana, i aby wezwanie Matki Bożej Fatimskiej do Modlitwy Różańcowej, pokuty za grzechy i umartwienia w intencji nawrócenia grzeszników, podjął i wypełnił świat.

1000

1. Za ††Józefę, Mariana, Rozalię, Teofila Ożga, Leokadię, Piotra Pikulik, Leona, Anielę, Teodora Łoboda, Konrada Wachowiacz i ††z rodziny Nowickich.

2. Za ††rodziców Wacława i Agnieszkę Przytarskich oraz brata Henryka Przytarskiego.

1830

1. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

4. Za †Jana Mrotka.

 

I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za ††Łucję i Szczepana Ziarnek.

2. Za ††Franciszka Łuczyk w rocznicę śmierci, żonę Wandę, Łucjana Gackę i za ††z rodzin.

3. Za ††Józefę i Wacława Danielewskich ich dzieci Wiktorię, Antoniego i Czesława oraz synową Janinę.

1000

1. Za Parafian.

2. Za ††Henryka, Władysława, Tadeusza i Bożenę Szwedziak.

3. Za ††Zofię i Feliksa Adamik

4. Za ††Władysława Krauze i Eugeniusza Bruskiego oraz wszystkich ††z rodziny Krauze.

1200

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. O zdrowie dla ciężko chorej na covid Kazimiery Mleczek.

3. Za †Ks. Tomasza Szarego w 5 rocznicę śmierci.

1500

1. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

2. Za †Marię Jende.

3. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Heleny w 83 rocznicę urodzin.

1830

1. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

2. Za †Jerzego Klawiter oraz ††z rodziny.