15 – 21 marca 2021

Poniedziałek – 15 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

 700

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za ††Waldemara, Marię, Jana Adamczaków, Eleonorę, Teofila Chmiest, Stefanię Kafel, Julię, Józefa i Ryśka Świtałów.

3. Za ††z rodziny Skorowskich: Paulinę, Feliksa, Antoniego, Stanisława, Kazimierza, Leokadię i Czesława oraz ††z rodziny Gorczyńskich: Paulinę i Józefa oraz Janinę Skorowską.

4. W intencji Arkadiusza i Justyny Kałużny o opiekę Matki Bożej Góreckiej, zdrowie i dary Ducha Św.

5. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji rehabilitacji i pełnego wyzdrowienia Henryki z choroby Guillaina - Barrego.

1830

1. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

2. Za †Jerzego Wiese (greg.)

3. Za ††Justynę, Mieczysława i Zofię Mostył oraz Leszka Krawczyka.

4. Z podziękowaniem za lata życia, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Karola Taut z okazji 50 rocznicy urodzin.

               

Wtorek – 16 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

 700

1. Z podziękowaniem za łaski Boże i cud Maryjny na rekolekcjach.

2. Za ††Mariannę i Franciszka Krause oraz Klarę i Franciszka Skórczewskich.

3. Za ††z rodziny Skorowskich: Paulinę, Feliksa, Antoniego, Stanisława, Kazimierza, Leokadię i Czesława oraz ††z rodziny Gorczyńskich: Paulinę i Józefa oraz Janinę Skorowską.

4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji rehabilitacji i pełnego wyzdrowienia Henryki z choroby Guillaina - Barrego.

1830

1. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

2. Za †Jerzego Wiese (greg.)

3. Za ††Wiktorię i Edmunda Zielińskich oraz ††z rodziny Biniak, Szweda, Tenczar i Ciepłuch.

4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Małgorzaty z okazji urodzin.

5. Za †Zofię Głosek o zbawienie wieczne.

 

Środa – 17 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za dobrą śmierć Mariusza, Kamilli, Marysi, Marcela i Leny.

2. Za ††z rodziny Skorowskich: Paulinę, Feliksa, Antoniego, Stanisława, Kazimierza, Leokadię, Czesława i za ††z rodziny Gorczyńskich: Paulinę i Józefa oraz Janinę Skorowską.

3. O zdrowie i udaną operację syna Andrzeja.

4. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla wnuka Aleksandra z okazji urodzin i żywą wiarę dla jego rodziców Emilii i Artura.

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,       opiekę Matki Bożej Góreckiej i dary Ducha Świętego dla wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Niepokalana” z Górki Klasztornej.

3. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

4. Za †Ewę w 1 rocznicę śmierci.

5. Za †Jerzego Wiese (greg.)

Czwartek – 18 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za ††z rodziny Skorowskich; Paulinę, Feliksa, Antoniego, Stanisława, Kazimierza, Leokadię, Czesława i za ††z rodziny Gorczyńskich: Paulinę i Józefa oraz Janinę Skorowską.

2. W intencji całej rodziny.

3. W intencji Ireny Szklanej - Berest.

4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji rehabilitacji i pełnego wyzdrowienia Henryki z choroby Guillaina - Barrego.

5. O udaną operację i zdrowie dla syna Andrzeja.

1830

1. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej w 1 rocznicę urodzin dla Jasia i całej rodziny.

3. Za †Jerzego Wiese (greg.)

4. Za ††Zbigniewa, Marcina, Rafała Łubińskiego, Sewerynę i Franciszka oraz ††z rodziny Piszczek i Kobs.

 

Piątek – 19 marca 2021 (Urocz. Św. Józefa)

GODZINA

INTENCJE

700

1.    Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2.    Za †Mirosława Kuleszę.

3.    Za †Annę Ratajczak o dar nieba.

1000

1. Za ††Józefa i Pelagię Surma oraz Marię Konek.

2. Za ††Józefę, Mariana, Rozalię, Teofila, Jana Ożga, Leokadię, Piotra Pikulik, Leona, Anielę, Teodora Łoboda i Konrada Wachowiacz oraz ††z rodziny Panek.

3. Za ††Ludwika i Józefa w dniu urodzin i imienin

1830

1. Za ††polecanych w wypominkach.

2. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

3. Za ††Mariannę Walkowiak w 11 rocznice śmierci, męża Jana, córki Danutę i Krystynę oraz ††z rodziny.

4. Za †Józefa Peplińskiego z okazji imienin oraz ††rodziców z obojga stron.

5. Za †Jerzego Wiese (greg.)

 

Sobota – 20 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. Za ††z rodziny Skorowskich; Paulinę, Feliksa, Antoniego, Stanisława, Kazimierza, Leokadię, Czesława i za ††z rodziny Gorczyńskich: Paulinę i Józefa oraz Janinę Skorowską.

3. Za †Annę Szymkowiak.

4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji rehabilitacji i pełnego wyzdrowienia Henryki z choroby Guillaina - Barrego.

1830

1. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

2. Za †Jerzego Wiese (greg.)

3. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej i wszystkich świętych w intencji powołań do całego Kościoła.

4. Za ††Józefa i Bogdana Sikorę.

5. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, miłość wzajemną i zdrowie dla Doroty i Romana.

 

V Niedziela Wielkiego Postu – 21 marca 2021

GODZINA

INTENCJE

800

1. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej za dotychczasową opiekę, z prośbą o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Zuzanny.

2. Za ††Anielę, Antoniego i Ambrożego Fąs.

3. Za ††Jana, Martę, Bernarda i Romana Komorowskich oraz Wojciecha, Salomeę i Jana Piszczków.

1000

1. Za parafian.

2. Za †Ewę.

3. Z podziękowaniem Opatrzności Bożej, Matce Bożej Góreckiej i św. Antoniemu za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę na dalsze lata życia w 86 rocznicę urodzin Anieli a dla †męża w dniu urodzin o życie wieczne.

4. Za †Stanisława Pikulika w 33 rocznicę śmierci.

1200

1. Za †Mariannę Florkowską (greg.)

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.

3. Za ††tatę w rocznicę śmierci i mamę o dar nieba.

4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i zdrowie dla Tymona z okazji 3 rocznicy urodzin.

1500

1. Za ††Kazimierza i Zofię Nowak, Krystynę Badurę, Mariana Nowak i Bronisławę Czaplińską.

2. O zdrowie dla syna Szymona.

1830

1. Za †Jerzego Wiese (greg.)

2. Dziękczynno – błagalna za małżonków Sławomira i Barbarę z prośbą o potomstwo.