17 - 23 stycznia 2022

Poniedziałek – 17 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za dusze w czyścu cierpiące.
 3. Za ++ Rozalię i Pawła Deja oraz córkę Marię.
 4. Za + Waldemara Izdebskiego.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. Za + Carmen o łaskę nieba i w intencji rodziców o przyjęcie woli Bożej.
 2. O pomoc w rekrutacji dla Alicji.
 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Alicji z okazji 50. Urodzin.
 4. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla całej rodziny.
 5. Za + Teresę Łabenta w 5 rocznicę śmierci (int. od dzieci).

 

Wtorek – 18 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny Barbary i Arkadiusza Szram.
 3. Za + Halinę i Eugeniusza Paczóskich.
 4. Za + Ireneusza i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. O nawrócenie chrześniaka Jacka.
 2. Za ++ Joannę i Karola Budniok.
 3. O łaskę uzdrowienia dla syna i znalezienie dla niego pracy.
 4. Za ++ Józefa Modraka i żonę Jadwigę.
 5. Za + Eugeniusza Pluta w 2 rocznicę śmierci.

 

Środa – 19 stycznia 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za + Wandę Żukowską.
 3. Za + Martę Budniok.
 4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej oraz zdrowie dla Klary Szymańskiej i z rodziny Pellowskich i Bluma.
 5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Alexandra z okazji 40 urodzin.
 6. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.
 2. W intencji Odnowy w Duchu Św. „Niepokalana” z Górki Klasztornej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla wszystkich członków wspólnoty i ich rodzin.
 3. O uwolnienie od skutków działania zła w rodzinie Alicji i Andrzeja oraz o potrzebne łaski.
 4. Rez. Dróbka

 

Czwartek - 20 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny, Barbary, Danuty i Jana.
 3. W intencji Tomasza z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dalszą przyjaźń.
 4. Za ++ Wacława, Mariusza, Piotra, Józefę Szczerbickich oraz Antoniego i Elżbietę Jaśków.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. Za + Agnieszkę Ziarnek w rocznicę śmierci i ++ z rodziny.
 2. Za ++ Franciszka w rocznicę śmierci, żonę Sewerynę, Anastazję, Wawrzyńca Piszczek, Marcina, Zbigniewa i Rafała Łubińskiego.
 3. Za + Henryka Deja.
 4. Za + Katarzynę Kargol i ++ z jej rodziny.
 5. Za + Edmunda Żendel w rocznicę śmierci.

 

Piątek – 21 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za ++ Celinę i jej męża Włodzimierza Zmarzlik.
 3. Z podziękowaniem Panu Bogu za przyjście na świat dzieciątka Ani, prosząc o zdrowie dla niej i całej rodziny.
 4. Za + Stanisławę o dar Nieba.
 5. W intencji rodziny Gabriela Homa, z prośbą o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych i o Boże błogosławieństwo.
 6. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. Za ++ polecanych w wypominkach.
 2. Za ++ Józefę, Mariana, Rozalię, Teofila Ożga, Leokadię, Piotra Pikulik, Leona, Anielę, Teodora Łoboda i Konrada Wachowiacz.
 3. Za ++ Franciszka Tucholskiego w dniu urodzin, żonę Władysławę oraz dziadków i babcie z obojga stron.
 4. Za ++ Janinę i Bolesława Barabasz oraz ++ z rodziny

Sobota – 22 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za żyjących i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 2. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 3. Za ++ Waldemara, Jana, Marię Adamczak, Eleonorę, Teofila Chmiest i ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
 4. Za ++ rodziców Janinę i Wiktora Pawłowskich, siostrę Jadwigę i szwagrów Irka i Marka.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. Za ++ Zbigniewa w rocznicę urodzin Marcina i Rafała Łubińskiego oraz z rodziny Piszczek i Kobs.
 2. Za + Jana Mrotek z okazji Dnia Dziadka (int od wnuków Angeliki, Kacpra i Michała).
 3. Za ++ z rodzin Brzezińskich i Śniadeckich oraz za ++ kapłanów MSF z Górki Klasztornej.
 4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski z okazji 44 rocznicy ślubu Haliny i Jurgisa Kapsa oraz dla całej rodziny.
 5. O zdrowie i potrzebne łaski dla Weroniki i Andrzeja przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej

 

III Niedziela Zwykła – 23 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

800

 1. Za ++ Stefanię z okazji urodzin i męża Franciszka.
 2. Za ++ Marka Jaworskiego, ojca Jana w 18 rocznicę śmierci dziadków oraz ++ z rodzin Mecha, Fąs, Jaworskich i Sikora.
 3. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości

1000

 1. Za Parafian.
 2. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej za opiekę, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny w dniu urodzin oraz potrzebne łaski w rodzinie i gospodarstwie.
 3. Do Matki Bożej Góreckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego w rodzinie i gospodarstwie.
 4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Marii Magdaleny Komorowskiej w 97 rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.

1200

 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla Hani w 1 rocznicę urodzin oraz o zdrowie dla całej rodziny.
 2. Za ++ Franciszka Tucholskiego w dniu imienin i żonę Władysławę.
 3. Za ++ Stanisława Cybulskiego w rocznicę śmierci, Władysławę, Józefa, Martę, Jana i Apolonię Cybulskich.

1500

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za ++ Alojzego Kaweckiego i Marię Jende.
 3. Za + syna Roberta Strzelewicza w 8 rocznicę śmierci.
 4. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Julii w 1 rocznicę urodzin.

1830

 1. Za + Krzysztofa (int. od najmłodszej siostry z rodziną).
 2. Za + Barbarę Marciniak (od rodziny Jacek i Wybraniec).