18 - 24 kwietnia 2022

Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022

GODZINA

INTENCJE

 800

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Antoniego i Marii w 45 rocznicę ślubu.
 2. Z podziękowaniem Panu Bogu za 45 rocznicę ślubu Józefy i Henryka oraz za ++ Ludwikę, Stanisława, Stefanię i Czesława.
 3. Za + ojca Józefa w 9 rocznicę śmierci.
 4. Za + Mirosława Kuleszę.

 1000

 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 10 rocznicę urodzin Filipa.
 2. Za +Teresę Smolarz z okazji urodzin.
 3. Za ++ Marka Jaworskiego i ojca Jana.

 1200

 1. Za + Antoniego Ciepłucha w dniu urodzin oraz ++ z rodziny Ciepłuchów, Fąsów i Łęckich.
 2. Do Matki Bożej Góreckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę na dalsze lata życia dla Jadwigi i męża Ryszarda w rocznicę urodzin i imienin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
 3. Za + Kazimierza w 20 rocznicę śmierci.

 1500

 1. Za ++ Alojzego Kaweckiego i Marię Jende.
 2. Za ++ syna Andrzeja w 11 rocznicę śmierci i męża Szczepana Bociek.
 3. Za ++ rodziców Helenę i Bogusława Adamczyk oraz Franciszka i Etelka Klisz.

1830

 1. Za + Michała (int. od rodziny Dzieniak).
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Bernadety i Stefana w 35 rocznicę ślubu.

 

Wtorek – 19 kwietnia 2022

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, opiekę Matki Bożej, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata dla Agnieszki i Czesława z okazji 50 rocznicy ślubu.
 3. Za + Władysławę Janczy.

1830

 1. Za ++ Józefa i Julię Blechacz, Jana Cerlak i Anielę Knioła.
 2. Za ++ rodziców Leonarda i Teresę Łabenta (int. od dzieci).
 3. Za + Aleksandrę Żmidzińską w 3 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i córkę Marię Rodzeń.
 4. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej za zdrowie i wszelkie łaski dla Hani Łączkowskiej, dziadków i rodziców.

 

Środa – 20 kwietnia 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Z podziękowaniem Panu Bogu za uleczenie Marcina z nałogu alkoholowego, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej.
 3. Za ++ Mariannę i Antoniego Fąs, ich rodziców, rodzeństwo, dzieci i wnuki.

1830

 1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.
 2. W intencji Odnowy w Duchu Św. „Niepokalana” z Górki Klasztornej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla wszystkich członków wspólnoty i ich rodzin.
 3. Za ++ Antoninę, Jana Konek i wnuka Sebastiana o dar życia wiecznego.

Czwartek - 21 kwietnia 2022

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. O uratowanie małżeństwa Małgorzaty i Grzegorza oraz w intencji nawrócenia męża Grzegorza.
 3. Za ++ przyjaciół: Gabrielę Sowa, Henryka Mainka, Zygmunta Galus i Henryka Knopek (int. od rodziny Kensy).

1830

 1. Za ++ męża Edmunda, rodziców Nepomucenę, Antoniego oraz ++ z rodzin Piszczek, Trępała, Mirr i Fąs.
 2. Za ++ Szczepana Ziarnek w 20 rocznicę śmierci i żonę Łucję.
 3. Za ++ Józefę Banach, męża Pawła oraz Stanisława, Elżbietę, Jana i Wiesława.

 

 Piątek – 22 kwietnia 2022

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Czesławę i Włodzimierza Burzyńskich oraz ++ z rodziny Burzyńskich.
 3. Za + Jerzego Żerdzińskiego oraz ++ z rodziny Jesiołowskich i Żerdzińskich.
 4. Za + Hermedegildę Murach w dniu urodzin.

1830

 1. Za ++ polecanych w wypominkach.
 2. Za ++ Edmunda, Bogumiłę, Agnieszkę, Aleksandra Bąkowskich, Irenę i Czesława Skoniecznych oraz ++ z obojga stron i Kazimierza Drewniaka.
 3. Za + Jerzego w dniu imienin i rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.
 4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i zdrowie dla Hanii w 1 rocznicę urodzin.

Sobota – 23 kwietnia 2022

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 2. Z podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny Kukutków, dary Ducha Świętego dla Jakuba i Karola w dalszym życiu i Boże błogosławieństwo dla ich mamy Anety.
 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla Jerzego z okazji imienin oraz Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej w rodzinie.
 4. Za + Grażynę Kozłowską o dar nieba.

1500

 1. Ślub – Iwona Kobierowska i Paweł Jeszka.

1600

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i zdrowie dla Urszuli z okazji 75 rocznicy urodzin.

1830

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej i świętego Patrona dla Jana.
 2. Za + męża Konrada Łobodę i ++ rodziców.
 3. Za ++ Marię i Henryka Chrobak oraz Janinę i Zygmunta Stojek o dar Nieba.
 4. Do Miłosierdzia Bożego o opiekę Bożą nad rodziną.
 5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Matki Bożej Góreckiej z okazji 40 rocznicy ślubu Mirosławy i Ryszarda.

 

II Niedziela Wielkanocna (Bożego Miłosierdzia) – 24 kwietnia 2022

GODZINA

INTENCJE

800

 1. Za ++ Tadeusza Adamczewskiego w rocznicę śmierci, żonę Stanisławę i syna Leszka o łaskę życia wiecznego.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbę o dalsze błogosławieństwo dla Danieli i Tomasza Kołodziej z okazji 45 rocznicy ślubu.

1000

 1. W intencji wszystkich zaangażowanych w Misterium – występujących i pomagających.
 2. Za Parafian.
 3. Za ++ Mariusza i Reginę.
 4. Za ++ rodziców Jadwigę i Wojciecha oraz s. Wincentę Kmieć.
 5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Karoliny w 30 rocznicę urodzin.

1200

 1. Za pomyślny rozwój zakładów rzemieślniczych Północnej Wielkopolski i zdrowie rzemieślników i ich rodzin.
 2. Za pomyślne obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie

1500

 1. W intencji ofiarodawców wspierających wszystkie dzieła w Sanktuarium Góreckim.
 2. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej za łaski nam udzielone i z prośbą o zdrowie w 40 rocznicę ślubu Małgorzaty i Władysława.
 3. Za ++ Longina Dróbkę w 14 rocznicę śmierci i córkę Małgorzatę.
 4. Za ++ Arkadiusza Bureta w 1 rocznicę śmierci oraz rodziców z prośbą o dar Nieba (int. od siostry z rodziną).

1830

 1. Za + syna Michała w 2 rocznicę śmierci o dar Nieba.
 2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Joachima, Danuty, Jana i Jerzego z okazji urodzin oraz radość wieczną dla ++ Wandy i Konrada Konek.