20 - 26 czerwca 2022

Poniedziałek – 20 czerwca 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Góreckiej oraz zdrowie duszy i ciała, o uzdrowienie z choroby kręgosłupa i jelit oraz potrzebne łaski dla Kazimiery Wieczorek.

1100

 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla ks. Adama.

1830

 1. Za ++ Jadwigę i Sylwestra Kolańczyk oraz ich dzieci.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania dla Patrycji Pągowskiej i jej najbliższych.
 3. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej i bł. Karola Acutisa o Boże błogosławieństwo na czas pielgrzymki do Medjugorie.
 4. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej, z prośbą o potrzebny deszcz dla rolników.
 5. Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze z okazji urodzin Emilii i Pauliny.

 

Wtorek – 21 czerwca 2022

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej Królowej Krajnie z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 47 rocznicy ślubu Danuty i Romana.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Góreckiej oraz zdrowie duszy i ciała oraz potrzebne łaski dla Elżbiety Wieczorek.

1100

 1. Za ++ Mieczysława Dzieniak i Wacława Domżalskiego.

1830

 1. Za ++ Alojzego, Agnieszkę, Stefanię, Kazimierza, Tadeusza, Zbigniewa i dziadków z obojga stron.
 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków z rodziny Górka.
 3. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rity.
 4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla całej rodziny.
 5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Teresy i Józefa

 

Środa – 22 czerwca 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla Jana z okazji urodzin.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Góreckiej oraz zdrowie duszy i ciała oraz potrzebne łaski dla Elżbiety Wieczorek.

1100

 1. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Bronisława z okazji urodzin.

1830

 1. W intencji próśb i podziękowaniem przedstawionych w nowennie.
 2. Za ++ Floriana w rocznicę śmierci, Helenę i ++ z rodziny.
 3. Z podziękowaniem za dar życia i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dar zdrowia i dalsze Boże błogosławieństwa na kolejne lata dla Mileny w 30 rocznicę urodzin oraz dla Jana w 70 rocznicę urodzin.
 4. Za ++ Ks. Konrada Zołotara, wuja Józefa Gamelskiego, rodziców z obojga stron, Ks. Mariana Jaśkowiaka, Ks. Bernarda Wituckiego i Ks. Aleksandra Łukaszewicza.
 5. Za ++ Genowefę, Franciszka, Henryka i Tomasza oraz ++ z rodziny Zielińskich i Borzychów.

Czwartek - 23 czerwca 2022 (Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela)

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za ++ rodziców Józefę i Jana, Cecylię i Edmunda.
 2. Za + ojca Jana Lewicz w Dniu Ojca.
 3. Z podziękowaniem i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Mileny Piętka z okazji urodzin.

1100

 1. Za ++ Józefa i Ludwika z okazji Dnia Ojca.

1830

 1. Za + Marka Jaworskiego z okazji Dnia Ojca.
 2. Za +Franciszka Pająk z okazji Dnia Ojca.
 3. Za + Krzysztofa w Dniu Ojca (int.od córek).
 4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 5. Za + Janusza Januszewskiego (int od córki Alicji z rodziną).

 

Piątek – 24 czerwca 2022 (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa)

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Arlety i Arkadiusza z okazji 22 rocznicy ślubu.
 2. Za + Jana Branta w dniu imienin.
 3. Za + Jana Muchę z prośbą o darowanie win i łaskę zbawienia.

1100

 1. Za + Edmunda Waloch w rocznicę śmierci i za ++ z rodziny.
 2. Za + Jana z okazji imienin.

1830

 1. Za ++ polecanych w wypominkach.
 2. Za ++ dziadków Janinę i Jana Wychowałek.
 3. Za ++ Jana Kurka w dniu imienin oraz żonę Mariannę.
 4. Za + ojca Jana w dniu urodzin i imienin oraz ++ brata Marka i wuja Józefa.
 5. Z podziękowaniem do Matki Bożej Góreckiej za zdrowie Alicji i z prośbą o dalszą opiekę.

Sobota – 25 czerwca 2022 (Wspomnienie Niepokalanego Serca N. M. P.)

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. O pokój, jedność, miłość w rodzinie; o nawrócenie, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziców Genowefy i Zdzisława Banaś.

1100

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Eugenii i Stanisława w 40 rocznicę ślubu, Emilii i Karola w 5 rocznicę ślubu oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.

1500

 1. Ślub – Małgorzata Pośpieszna i Paweł Czajkowski.

1830

 1. Za ++ Henryka Stepa i Jana Muszyńskiego oraz za + ojca Władysława Piotrowskiego z okazji Dnia Ojca.
 2. Za ++ Janinę i Bolesława Barabasz i ++ z rodziny.
 3. Za + Konrada Szweda w 9 rocznicę śmierci.
 4. Za + Jadwigę Műller w rocznicę urodzin.
 5. Za ++ Reginę Olejniczak, Helenę, Gerarda i Janusza Weiland.

 

XIII Niedziela Zwykła – 26 czerwca 2022 

GODZINA

INTENCJE

800

 1. Za ++ Katarzynę i Józefa Łosoś, Ewę i Jana Łosoś, Marię Trudnos – Zasada oraz Józefa i Helenę Sionda.
 2. Za + Urszulę Pająk w 6 rocznicę śmierci (int. od męża z dziećmi i wnukami).
 3. Za + Teresę Frysz w 9 rocznicę śmierci.
 4. Za ++ Bronisława i Łucję Bąk z prośbą o łaskę Nieba.

1000

 1. Za Parafian.
 2. Za ++ Krystynę Łosoś w rocznicę śmierci oraz męża Wacława o dar życia wiecznego.
 3. Za ++ Teodozję, Jana, Floriana Marchlewskich, Annę, Melanię, Andrzeja Brzezińskich i z rodziny Fąsów.
 4. Za ++ Tadeusza Plewa z okazji Dnia Ojca oraz rodziców chrzestnych, Czesławę Piątek i Józefa Pawlaka (int. od Wojtka).
 5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i zdrowie dla Magdaleny i Łukasza w 1 rocznicę ślubu.

1200

 1. Za ++ Janinę i Pawła Tomasz, Zenonę i Edmunda Łajs i ++ z rodziny oraz Tomasza Łajs.
 2. Za + Irenę Kozera w 17 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Kozera, Grygiel i Karowskich.
 3. Za ++ Władysława, Wiktorię, Edmunda, Czesławę, Pawła, Agnieszkę, Klementynę i Marcina.
 4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i dary Ducha Świętego dla Moniki i Michała z okazji 1 rocznicy ślubu.

1500

 1. W intencji ofiarodawców wspierających wszystkie dzieła w sanktuarium góreckim.
 2. Za + Jana Mrotek z okazji imienin (int od żony Krystyny, córek, syna, wnuków i zięciów).
 3. Za ++ rodziców Łucję i Bronisława Bąk, Gerarda, Helenę, Janusza i Reginę Weilandów.
 4. W 1 rocznicę ślubu Katarzyny i Dominika z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Góreckiej.

1830

 1. Za + Jana Dyrla, ++ rodziców z obojga stron i Edmunda Bąkowskiego.
 2. W 14 rocznicę śmierci Ryszarda Książek, Irenę, Czesława Tyda, Mariannę Kaniewską, Sebastiana Stręciwilk oraz za ++ z rodziny Tyda, Kaniewskich, Kuźba, Książek, Olasz.