3 - 9 stycznia 2022

Poniedziałek – 3 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za + Eryka, aby łaskawy Bóg okazał mu swoje Miłosierdzie.
 3. Za + dr Krystynę Żurek o zbawienie wieczne.
 4. Za ++ z rodziny Liszka: Ludwika, Małgorzatę, Urszulę, Michalinę Grzybek – Liszka o zbawienie duszy.
 5. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  na dalsze lata życia z okazji przeżytych 86 lat.
 6. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. Za + Jerzego Raua i ++ z rodziny.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. O przerwanie skutków grzechów w Bogu wiadomej rodzinie oraz pojednanie w tej rodzinie.
 4. Za ++ Zofię i Edwarda Korona o dar Nieba.
 5. Za + Eugeniusza Pietrykowskiego w 1 miesiąc po śmierci.

 

Wtorek – 4 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za ++ z rodziny Żogała: Helenę, Ryszarda, Henryka, Bożenę i Mariana Nowaka o zbawienie.
 3. Za ++ z rodziny Rosińskich: Annę, Franciszka i Mariannę o życie wieczne.
 4. O roztropność dla Klaudii w codziennym postępowaniu.
 5. Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże prowadzenie i błogosławieństwo dla całej rodziny i dla Andrzeja z okazji 70 urodzin.
 6. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Mariannę, Bronisława i Andrzeja Józwiak, Czesława Tokarskiego, Kazimierza Łukasiewicza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. O miłosierdzie Boże, darowanie win i szczęśliwą śmierć dla Heleny i Kazimierza.
 4. Za Grażynę Drożdż w intencji Panu Bogu wiadomej (o dobrą śmierć, doskonały żal za grzechy i pomoc w dojściu do Nieba) i to co zgodne jest z Jego wolą.

 

Środa – 5 stycznia 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za ++ Paulinę i Ludwika Tuckich o dar nieba.
 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny Łuc, małżonków Małgorzaty i Dariusza z okazji 27 rocznicy ślubu, oraz dla dzieci: Marka o opiekę i łaski Boże na każdy dzień i Julianny o opiekę w codziennym szkolnym życiu i przy wyborze średniej szkoły, oraz czekających ją egzaminach.
 4. Za ++ Irenę Sikora, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, ks. Jana, Franciszkę, Bernarda Szulc, Władysława i Annę Dzioba.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.
 2. Za + Mieczysława Dzieniak.
 3. Za ++ Jerzego, Rała i Edmunda Kucharskiego.
 4. Za Apostolstwo Dobrej Śmierci.
 5. W intencji ratowania małżeństwa Eweliny i Mirosława.

 

Czwartek Urocz. Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

800

 1. Za + Stefana Rodzik.
 2. Za + Stefana Konek w rocznicę śmierci oraz za ++ Mariannę, Zofię, Bronisława, Czesława i Konrada.
 3. Za ++ Jana, Marka Jaworskich, Józefa, Elżbietę i Władysława Sikora oraz ++ z obojga stron.
 4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o dar nieba dla Ulricha Latzke w 1 rocznicę śmierci.

1000

 1. Za parafian.
 2. Za ++ Stefana w rocznicę śmierci, żonę Mariannę, Czesława Konek, Reginę, Franciszka i Konrada Wachowiacz, Józefę i Mariana Ożga oraz Leona Łobodę.
 3. Za ++ ojca Alojzego Korpala z okazji 48 rocznicy śmierci, mamę Cecylię i brata Juliana z okazji urodzin.
 4. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1200

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członków Polskiego Związku Katolicko – Społecznego oddział Wiktorówko i ich rodzin, a dla zmarłych o dar nieba.
 2. Za ++ Leokadię Sobczyk w 5 rocznicę śmierci, męża Tadeusza i rodziców z obojga stron.
 3. Za ++ Marię i Henryka Borowczak, oraz ++ rodziców z obojga stron i rodzeństwo.
 4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Małgorzaty i Ryszarda Siejów.

1500

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za ++ Alojzego Kaweckiego i Marię Jende.
 3. Za ++ rodziców: Konrada i Annę Bryjanowskich oraz + brata Zbigniewa Bryjanowskiego.

1830

 1. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne szczególnie do MSF oraz o wytrwanie dla powołanych.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dominiki, Bartosza i ich dzieci.

 

I Piątek – 7 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. O miłosierdzie Boże, darowanie win i szczęśliwą śmierć dla Adeli i Zbigniewa.
 4. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ewy i Ignacego Stuglik, oraz Pawła, Marty, Dominika z dziećmi.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. Za ++ polecanych w wypominkach.
 2. Za + syna Michała i ++ z rodziny o radość życia wiecznego.
 3. Za ++ Alę w 14 rocznicę śmierci, Iwonkę, Piotra i Zdzisława oraz ++ z rodzin Melentin, Stecyk i Stołeckich.
 4. Za ++ Jadwigę, Annę, Monikę i Jana oraz Agnieszkę.
 5. O uzdrowienie z choroby nowotworowej Krzysztofa przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej

Sobota – 8 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 2. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 4. Za + mamę Wacławę Zając w 1. rocznicę śmierci.
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1830

 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w 39 rocznicę ślubu Bernadety i Piotra.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji wyzdrowienia z choroby syna i o pracę dla niego.
 4. Za + męża Andrzeja Śledzińskiego o dar nieba i za ++ rodziców i chrzestnych (int. od żony).

 

Niedziela Chrztu Pana Jezusa – 9 stycznia 2022

GODZINA

INTENCJE

800

 1. Za ++ Annę, Bronisława, Ryszarda Lecha i Marka Walas oraz Ortwina i Bronisławę Adler.
 2. Za ++ Irenę, Dominika Dyks, Franciszka, Leokadię Piątek, Barbarę, Rajmunda Słoma, Jerzego Marchel i Stanisława Szeleźnik.
 3. Za + Lucjana Gacka z okazji urodzin oraz za ++ rodziców i rodzeństwo.
 4. Za + Ryszarda Hodowanego o dar Nieba.

1000

 1. Za parafian.
 2. Róże Różańcowe.
 3. Za + Juliana Korpal w dniu urodzin, ++ rodziców, Alojzego Łosoś w dniu urodzin oraz Wacława, Krystynę, Jana Łosoś; Annę i Franciszka Plewa.
 4. Z podziękowaniem za szczęśliwie przeżyty rok 2021 do Matki Bożej Góreckieju, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

1200

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej na dalsze lata dla Bernadety i Henryka z okazji 60 rocznicy ślubu.
 2. Za ++ Annę, Jana, Krystynę, Henryka Fąsów i Antoniego Ciepłuch.
 3. Za + Mariana o dar Nieba.
 4. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o ratunek dla Mikołaja, wyrwanie go z uzależnienia od komputera i telefonu, wskazanie mu sensu życia, a rodzicom, babci i dziadkowi łaskę przymnożenia wiary, nadziei i miłości oraz cierpliwości i wytrwałości.

1500

 1. Za + Bożenę Balcerak (greg.)
 2. Za + brata Krzysztofa w 1 rocznicę śmierci o życie wieczne i za ++ z rodziny Paradowskich i Łusiak.
 3. W intencji córki Wioli z okazji 25 rocznicy urodzin w podziękowaniu za dar życia oraz wszystkie otrzymane łaski w ciągu roku, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.

1830

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Alicji i Andrzeja w 29 rocznicę ślubu oraz potrzebne łaski dla córek Moniki i Wiktorii.
 2. Za + Eugenię Tomasz w 1 rocznicę śmierci.