5 - 11 grudnia 2022

Poniedziałek – 5 grudnia 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 4. Za + Marka Szczepkowskiego.

1830

 1. Za + Teresę Smolarz (greg.).
 2. Za ++ Felicję, Huberta, Grzegorza i Karola Helińscy.
 3. Za + Rajmunda Bąk (greg.).
 4. Za + Franciszka Mullera (int. od rodziny Lewińskich z Koronowa).
 5. Za + siostrę Dominikę Frajer.

 

Wtorek – 6 grudnia 2022

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci (int. od Jadwigi i Małgorzaty).
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i łaskę potomstwa dla rodziny Karoliny i Runego.
 4. Z podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Adeli i Zbigniewa Trockich.

1830

 1. Za + syna Marka Kędzia w 10 rocznicę śmierci oraz Józefę i Wacława Danielewskich.
 2. O dobrostan psychiczny, fizyczny i duchowy dla ks. Jana Dzięgi.
 3. Za ++ Ewę, Krystynę, Walentego Kleczka.
 4. Za + Rajmunda Bąk (greg.).
 5. Za ++ Stanisławę, Edwarda i Artura Macioł o dar nieba.

 

Środa – 7 grudnia 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za wstawiennictwem Matki Boskiej Góreckiej o uzdrowienie Julii i Mayi Kuciara.
 3. Za ++ Marię i Jana Jabłońskich o dar Nieba.
 4. Do Matki Bożej Góreckiej z prośbą o dar potomstwa dla małżonków Eweliny i Grzegorza Moskwa.
 5. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Nastazji Kucharskiej.

1830

 1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.
 2. Za + Rajmunda Bąk (greg.).
 3. Dziękczynna za powrót do zdrowia Michasi i o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej.
 4. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla córki Moniki, a także o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla niej i dziecka.
 5. Za + Alfonsa Dróbka (int. od I Róży Ojców Różańcowych z Walentynowa).

Czwartek - 8 grudnia 2022 (Urocz. Niepokalanego Poczęcia N. M. P.)

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. O uwolnienie dla Sebastiana.
 3. Za + Krzysztofa o spokój duszy.

1200

 1. Za Parafian.
 2. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej i wszystkich świętych o łaskę wiary dla wszystkich ludzi.
 3. Za + Rajmunda Bąk (greg.).

1830

 1. W intencji rodzin i małżeństw Kręgów Domowego Kościoła rejonu złotowskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej oraz nowe małżeństwa do wspólnoty Domowego Kościoła.
 2. Za ++ Mariannę Kurek w dniu imienin oraz męża Jana.
 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mariana z okazji urodzin.
 4. Za + Marię Jende.
 5. W intencji Marianek, przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej, o potrzebne łaski.

 

Piątek – 9 grudnia 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Rozalię i Władysława Guziolek o dar Nieba.
 3. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o nawrócenie w rodzinie Podolskich.
 4. Za ++ z rodziny Adaszyńskich.

1830

 1. Za ++ polecanych w wypominkach.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. Za + Rajmunda Bąk (greg.).
 4. Za + Franciszka Mullera (int. od Kamila z rodziną).
 5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o wiarę i powrót do sakramentów dla dzieci.
 6. Za + Wiesławę Kowalską z okazji imienin, rodziców Urszulę i Józefa Spychała oraz ++ z rodziny Kowalskich.

Sobota – 10 grudnia 2022 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. Podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi Leśkiewicz.
 4. Za ++ i żyjących z rodzin Fetzki i Szłyma.

1830

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za + Rajmunda Bąk (greg.).
 3. Za + Elżbietę Czyż.
 4. Za ++ Jana i Marię Janik, rodziców z obu stron, Józefa i Annę Janik, Ludwika i Annę Warzecha oraz za ++ rodzeństwo; za ++ synów Franciszka i Alojzego, żony Cecylię i Gertrudę Janik i zięcia Adolfa Słupik, Franciszka Muller, Marka Bzik za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
 5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej i zdrowie dla Wandy z okazji 90 urodzin.

III Niedziela Adwentu – 11 grudnia 2022

GODZINA

INTENCJE

800

 1. Za ++ Franciszka z okazji urodzin i żonę Stefanię
 2. Za ++ Czesława w rocznicę śmierci oraz Mariannę, Stefana, Bronisława, Zofię i Konrada.
 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Bożej dla Dariusza Łuc z okazji 52 urodzin.
 4. O dar nieba w rocznicę śmierci dla Andrzeja Kubicy z żoną Anną oraz synami Józefem i Franciszkiem.

1000

 1. Za Parafian.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Róż Różańcowych z Górki Klasztornej i ich rodzin, a dla ++ członków o łaskę życia wiecznego.
 3. Za + Władysława Szwedziak.
 4. Za + Józefa w rocznicę śmierci.

1200

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Maksymiliana w 21 rocznicę urodzin.
 2. Za ++ Anielę i Tadeusza Kubisz oraz Łucję i Juliana Kapsa i ++ z rodziny z obojga stron.
 3. Za ++ Rozalię w rocznicę śmierci i Mariana z okazji urodzin Paprockich.
 4. Za + Rajmunda Bąk (greg.).

1500

 1. Za + Stanisława Sobkowskiego i ++ rodziców.
 2. Za + Leonarda Łabenta w 4 rocznicę śmierci (int. od dzieci).
 3. Za ++ Alojzego Kaweckiego i Marię Jende.

1830

 1. W intencji Bogu wiadomej.
 2. Za ++ Anastazję, Pawła, Bronisława, Pelagię Cichych oraz ++ z rodziny.