6 - 12 lutego 2023

Poniedziałek – 6 lutego 2023 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Janinę Wilk o dar Nieba.
 2. O zdrowie dla Katarzyny Buczyńskiej.
 3. Za + Juliannę Mirosław o dar Nieba w dniu jej urodzin.
 4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o zdrowie i pomyślny przebieg operacji dla żony Romy.

1830

 1. Za + Elżbietę Czyż (greg.).
 2. Za ++ Michalinę Pająk w 6 rocznicę śmierci, Franciszka, Stanisława i ++ z rodziny.

 

Wtorek – 7 lutego 2023

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za + Janinę Wilk o dar Nieba.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Małgorzaty i Wojciecha Pellowskich z okazji 25 rocznicy ślubu.
 3. W podziękowaniu za otrzymane łaski, uwolnienie od złych skłonności i dalsze błogosławieństwo Boże dla małżeństwa Haliny i Rafała i ich dzieci.
 4. Z podziękowaniem za przeżyte lata, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla babci Marii Pajor i babci Marii Hamulec.

1830

 1. Za + Elżbietę Czyż (greg.).
 2. Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski w 53 rocznicę ślubu rodziców Jadwigi i Stanisława, z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla całej rodziny.

 

Środa – 8 lutego 2023 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Janinę Wilk o dar Nieba.
 2. Za + Józefa Piekarskiego o życie wieczne dla niego.
 3. Za + Jerzego Siekierskiego w 2. rocznicę śmierci.
 4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o rozeznanie kariery zawodowej i znalezienie dobrej pracy dla Karola.

1830

 1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.
 2. Za + Elżbietę Czyż (greg.).

Czwartek - 9 lutego 2023

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Janinę Wilk o dar Nieba.
 2. O uwolnienie od skutków zła w rodzinie Juda, Wieczorek i Okrasa.
 3. O łaskę nawrócenia i uzdrowienia z nowotworu dla Krzysztofa.
 4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o uzdrowienie dla Stanisławy.

1830

 1. Za + Elżbietę Czyż (greg.).
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Huberta z okazji 18 urodzin.

 

Piątek – 10 lutego 2023 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za + Janinę Wilk o dar Nieba.
 2. O uwolnienie od skutków zła w rodzinie Juda, Wieczorek i Okrasa.
 3. Za + babcię Marię Jojka o dar nieba.
 4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o uzdrowienie z choroby dla Michała.

1830

 1. Za ++ polecanych w wypominkach.
 2. Za + Elżbietę Czyż (greg.).

Sobota – 11 lutego 2023 (NMP z Lourdes, Dzień Chorego)

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 2. Za + Janinę Wilk o dar Nieba.
 3. Dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o cud uzdrowienia z choroby dla Kingi.

1000

 1. W intencji chorych i cierpiących.
 2. Za + Mariana Nawrockiego i za ++ z rodziny.
 3. Za + Michała Kowalczyka w 15 rocznicę śmierci.

1830

 1. Za + Elżbietę Czyż (greg.).
 2. Za ++ Zofię i Feliksa Adamik.
 3. Za + Jerzego Klawitera w rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny

VI Niedziela Zwykła – 12 lutego 2023

GODZINA

INTENCJE

800

 
 1. Za + Kazimierza w rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców.
 2. Za + Janinę Wilk o dar Nieba.
 3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bożeny z okazji 70 urodzin i Wacława z okazji 75 urodzin oraz o opiekę Matki Bożej nad całą rodziną.
 4. Za + Mariana o dar nieba.

1000

 
 1. Za Parafian.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członków II Róży Ojców Różańca Świętego z Walentynowa a dla ++ o łaskę życia wiecznego.
 3. Za + Stanisława Kugacza w rocznicę śmierci oraz ++ Elżbietę, Józefę, Pawła, Wiesława i Jana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
 4. Za + Jana Surmę (int. od II Róży Ojców Różańcowych z Walentynowa).

1200

 
 1. Za ++ Jana Kurka w rocznicę śmierci oraz żonę Mariannę.
 2. Za ++ Janinę Tomasz i syna Mariana Tomasz w rocznicę ich śmierci.
 3. Za ++ Władysławę Cybulską w rocznicę śmierci, Stanisława, Józefa i Felicję Cybulskich, Mieczysława Majdańskiego i Jana Muszyńskiego.  

1500

 
 1. Za + Czesława Łososia oraz ++ rodziców i rodzeństwo.
 2. Za ++ Annę, Michała Szewczyk, prawnusię Urszulkę i Marię Migas oraz Romana i Krystynę Górskich.
 3. Za + Jadwigę Froń o dar Nieba.

1830

 
 1. Za + Elżbietę Czyż (greg.).
 2. Za ++ Konrada i Wandę Konek oraz ++ z rodziny.