8 – 14 lutego 2021

Poniedziałek – 8 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

 700

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. O dobrego męża dla Ilony i o usunięcie wszelkich przeszkód do zawarcia małżeństwa.

4. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

5. Za †Gabrielę o dar Nieba.

1830

1. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

2. Za †Jana Brandta w rocznicę śmierci.

3. Za †Edwarda Siedlarz.

4. Za †mężą Engelberta Jezusek, oraz ††rodziców Leona i Martę Czogała o wieczne zbawienie.

Wtorek – 9 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

 700

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. O dobrego męża dla Ilony i o usunięcie wszelkich przeszkód do zawarcia małżeństwa.

4. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

5. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji rehabilitacji i pełnego wyzdrowienia Henryki z choroby Guillaina - Barrego.

1830

1. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

2. Za ††Reginę, Jana, Adama i Jolantę oraz o zdrowie dla rodziny.

3. Za ††Marię, Wilhelma Szolc, rodziców, rodzeństwo, Elżbietę, Stefana Babczyński, rodziców, ††dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące.

4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i Boże błogosławieństwo, z prośbą o opiekę MB Góreckiej dla Wiesława w 63 rocznicę urodzin.

 

Środa – 10 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. O dobrego męża dla Ilony i o usunięcie wszelkich przeszkód do zawarcia małżeństwa.

4. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

5. O wyjście z nałogu dla Marcina.

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

3. O zdrowie, umocnienie wiary i błog. Boże dla syna Cezarego (int. od rodziców).

4. Za †Henryka Ratza w 1 rocznicę śmierci.

5. Za ††Ks. Konrada Zołotara, wuja Józefa Gamelskiego, rodziców z obojga stron, Ks. Mariana Jaśkowiaka, Ks. Bernarda Wituckiego i Ks. Aleksandra Łukaszewicza.

Czwartek – 11 lutego 2021 (N. M. P. z Lourdes - Dzień Chorego)

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. O dobrego męża dla Ilony i o usunięcie wszelkich przeszkód do zawarcia małżeństwa.

1000

1. W intencji chorych i cierpiących.

2. Za †Romana Kania o przebaczenie grzechów i wieczne zbawienie przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia.

1830

1. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

2. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

3. Za ††Katarzynę i Władysława Drozdów, córkę Kazimierę i Józefa Nalepka, prawnuczkę Klaudię Sztorc oraz Jana i Marię Proszowskich i Stefanię Zabawa.

4. Za †Annę Krzemińską (int.od firmy pogrzebowej „Kalia”).

 

Piątek – 12 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. O dobrego męża dla Ilony i o usunięcie wszelkich przeszkód do zawarcia małżeństwa.

4. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

5. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji rehabilitacji i pełnego wyzdrowienia Henryki z choroby Guillaina - Barrego.

1830

1. Za ††polecanych w wypominkach.

2. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

3. Za ††Jana Kurka w rocznicę śmierci oraz żonę Mariannę.

4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i Boże błogosławieństwo, z prośbą o opiekę MB Góreckiej dla Bartłomieja w 40 rocznicę urodzin.

 

Sobota – 13 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

3. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

4. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

5. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej w intencji rehabilitacji i pełnego wyzdrowienia Henryki z choroby Guillaina - Barrego.

1830

1. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

2. Za ††rodziców Eleonorę i Piotra Leściorz w rocznicę urodzin.

3. Za ††Kornelię, Jana i Henryka.

4. Za †Anastazję Przyborowską o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie.

 

VI Niedziela Zwykła – 14 lutego 2021

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za ††Pelagię Surma w 19 rocznice śmierci i męża Józefa.

2. Za †siostrę Sylwię Cybulską.

3. Za ††Annę i Franciszka w dniu urodzin.

1000

1.  Za Parafian.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członków II Róży Ojców Różańca Świętego z Walentynowa, a dla ††o łaskę życia wiecznego.

3. O dar Nieba dla ††Janiny i syna Mariana Tomasz w rocznicę ich śmierci.

4. Za †Ks. Piotra Pietrzyka MSF (int. od II Róży Matek z Walentynowa).

1200

1. Za †Zofię Brzezińską (greg.).

2. Rez. Smętek

3. Za †Mariana z prośbą o dar Nieba (greg.)

4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Magdaleny i Jarosława w 23 rocz. Ślubu.

1500

1. Za ††Stefana, Mieczysława, Stanisława i Marię oraz Stanisławę i Wacława Czyż.

2. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej i Świętego Walentego, dziękując za łaskę Bożej Miłości, z prośbą o doskonałe wypełnianie wszystkich zobowiązań podjętych w Akcie Osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa według Świętej Małgorzaty Marii Alacoque dla Agnieszki.

3. Za ††Jana Zdebel i Jonasa Westerholt oraz za wszystkich ††z rodziny Zdebel, Tomasz, Kowalskich i Bernarda Wojtala.

1830

1. Za †Hieronima Gładysza (greg.).

2. Za †Brygidę Fertykowską o dar Nieba (greg.).

3. Za ††Konrada i Wandę Konek i ††z rodziny.