10 – 17 lutego 2019

V Niedziela Zwykła – 10 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

800

1. O zdrowie i zgodę w rodzinie dla Tadeusza w 83 rocznicę urodzin.

2. Za ++ Gertrudę w rocznicę śmierci, męża Benedykta oraz ++ z rodzin Kozłowskich i Łobalów.

3. Za + Ryszarda Granowskiego (greg.)

1000

1. Za parafian.

2. Za ++ Franciszka Kowalskiego w 36 rocznicę śmierci, Helenę, Stefana, Urszulę, Seweryna, Janinę, Pawła i Franciszka.

3. Za ++ Jadwigę, Józefę, Jana, siostrę Czesławę i siostrę Władysławę oraz Władysława i Franciszka Piszczek.

1200

1. Za rodziców Józefa Torjan i Stanisławę Mandera z przeproszeniem za grzechy (rozwodu, rozwiązłości, aborcji i przyjmowania Komunii Świętej świętokradzko)

2. Za + Janinę Kwiatkowską w 11 rocznice śmierci.

1500

1. Za + Gertrudę Kurkowską (greg.)

2. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

3. O zdrowie dla Julii i Jerzego.

1830

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i św. Józefa dla Bogumiły i Andrzeja.

 

Poniedziałek – 11 lutego 2019 (N. M. P. z Lourdes – Dzień Chorego)

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę bycia dobrym mężem, silną wiarę i dobrą żonę.

2. Za rodziców Józefa Torjan i Stanisławę Mandera z przeproszeniem za grzechy (rozwodu, rozwiązłości, aborcji i przyjmowania Komunii Świętej świętokradzko)

3. Za ++ rodziców Gertrudę i Alfonsa Hanschild oraz brata Andrzeja i dziadków z obu stron.

4. Za + Ryszarda Granowskiego (greg.)

1000

1. O szczęśliwe rozwiązanie dla córki Kornelii i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej.

2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla ks. Andrzeja.

1830

1. Za + Gertrudę Kurkowską (greg.)

2. Za ++ Hieronimę, Leona, Kazimierza Żelaznych oraz dziadków z obojga stron.

3. Za ++ Jadwigę i Annę Gojda, ++ rodziców, siostry Gertrudę Kaziur i jej męża, brata Jana Gajda i dusze w czyśćcu cierpiące.

4. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

 

Wtorek – 12 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę bycia dobrym mężem, silną wiarę i dobrą żonę.

2. Za rodziców Józefa Torjan i Stanisławę Mandera z przeproszeniem za grzechy (rozwodu, rozwiązłości, aborcji i przyjmowania Komunii Świętej świętokradzko)

3. Za ++ Jadwigę i Ericha Look oraz dziadków z obojga stron.

4. Za + Ryszarda Granowskiego (greg.)

1830

1. Za + Gertrudę Kurkowską (greg.)

2. Za ++ Jana Kurka w rocznicę śmierci oraz Mariannę.

3. Za + Jana Polachowskiego (int. od syna Jana z rodziną)

4. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

 

Środa – 13 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę bycia dobrym mężem, silną wiarę i dobrą żonę.

2. Za rodziców Józefa Torjan i Stanisławę Mandera z przeproszeniem za grzechy (rozwodu, rozwiązłości, aborcji i przyjmowania Komunii Świętej świętokradzko)

3. Za + Ryszarda Granowskiego (greg.)

4. Do Matki Bożej Góreckiej o łaskę silnej wiary i łaskę ojcostwa na wzór św. Józefa.

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i dary Ducha Św. dla wspólnoty Odnowy w Duchu Św. z Górki Klasztornej.

3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Danuty w 80 rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.

4. Za + Jana Polachowskiego (int. od syna Grzegorza z żoną).

 

Czwartek – 14 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę bycia dobrym mężem, silną wiarę i dobrą żonę.

2. Za rodziców Józefa Torjan i Stanisławę Mandera z przeproszeniem za grzechy (rozwodu, rozwiązłości, aborcji i przyjmowania Komunii Świętej świętokradzko)

3. Za + Ryszarda Granowskiego (greg.)

4. Do Matki Bożej Góreckiej o łaskę silnej wiary i łaskę ojcostwa na wzór św. Józefa.

1830

1. Za ++ Pelagię Surma w 17 rocznicę śmierci i męża Józefa.

2. Za + Włodzimierza.

3. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

4. Za + Eugeniusza Krasińskiego.

 

Piątek – 15 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę bycia dobrym mężem, silną wiarę i dobrą żonę.

2. Za + Ryszarda Granowskiego (greg.)

3. Za + Wiktora Danielczyka, ++ teściów Augustynę i Edwarda, rodziców Martę i Wiktora oraz ++ z pokrewieństwa.

4. Do Matki Bożej Góreckiej o łaskę silnej wiary i łaskę ojcostwa na wzór św. Józefa.

1830

1. Za ++ polecanych w wypominkach.

2. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

3. Za ++ Annę i Franciszka w dniu urodzin.

4. Za ++ Zofię Sosińską, Edwarda i Łucję Malińskich oraz ++ z rodziny.

 

Sobota – 16 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. O łaskę bycia dobrym mężem, silną wiarę i dobrą żonę.

3. Za + Ryszarda Granowskiego (greg.)

4. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

1830

1. Za ++ Danutę Polachowską w dniu imienin, siostrę Krystynę oraz ++ rodziców.

2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny i pomoc w prowadzeniu warsztatu.

3. Za + Jana Polachowskiego (int. od córki Marii z rodziną)

4. Za + Agnieszkę Ziarnek w 1 miesiąc po śmierci.

 

VI Niedziela Zwykła – 17 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za ++ Łucję i Szczepana Ziarnek.

2. Za ++ Franciszka Łuczyk w rocznicę śmierci, żonę Wandę, Lucjana Gackę i ++ z rodziny.

1000

1. Za parafian.

2. Za ++ Władysława, Tadeusza i Bożenę Szwedziak.

3. W intencji I Róży Matek z Piesna.

1200

1. Za + Kazimierza z okazji urodzin oraz ++ z rodziny.

2. Z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Tamary Karpiuk z okazji 1 rocznicy urodzin oraz potrzebne łaski dla rodziców oraz chrzestnych.

1500

1. Za konających grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o wyjednanie Bożego Miłosierdzia.

2. W podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Góreckiej.

1830

1. Za ++ Konrada i Wandę Konek oraz ++ z rodziny.

2. Za ++ Władysławę Cybulską w rocznicę śmierci ojca Stanisława, Zdzisława, Józefa Cybulskich, Mieczysława Majdańskiego oraz Jana.