13 – 20 stycznia 2019

Niedziela – 13 stycznia 2019 (Święto Chrztu Pańskiego)

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za ++ Elżbietę, Władysława i Teresę Sikora, Grzegorza, Izydora i Franciszkę Piszczek, Henryka, Jana i Marka oraz ++ z rodzin Piszczek, Sikora i Łuczyk.

2. O szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

1000

1. Za parafian.

2. Za ++ Reginę Gaca w 23 rocznicę śmierci, Zenona i Piotra oraz ++ z rodziny.

3. Za + Reginę Rybarczyk (int. od ZBOWID-u).

1200

1. Za ++ Franciszka w rocznicę śmierci, żonę Sewerynę, Anastazję i Wawrzyńca Piszczek oraz Marcina, Zbigniewa i Rafała Łubińskiego.

2. Za ++ Janinę i Marię Kochanowskie oraz Zofię Kochanowską – Bukowską.

1500

1. Z podziękowaniem za szczęśliwie przeżyty rok, otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Andrzeja i Bronisławy oraz całej rodziny.

2. Za ++ Kazimierza Nowak w 19 rocznicę śmierci, Zofię Nowak w 9 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron.

1830

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny w 35 rocznicę ślubu.

2. Za ++ Teresę Pasternacką oraz Piotra, Jana i Alicję.

 

Poniedziałek – 14 stycznia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za ++ Janinę i Marię Kochanowskie oraz Zofię Kochanowską – Bukowską.

2. O Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia w rodzinie Majkowskich.

3. Do Bożej opatrzności, Matki Bożej Góreckiej, św. Ojca Pio i św. Antoniego za ++ męża Bernarda Golla, rodziców, krewnych z obu stron, szwagierkę Marię Piecyk oraz ++ szwagrów Johana, Czesława, Pawła i dusze w czyśćcu cierpiące z obu stron.

4. Do Matki Bożej Góreckiej o łaskę silnej wiary oraz łaskę ojcostwa na wzór św. Józefa.

1830

 

 

 

 

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Ani i całej rodziny.

2. Za + Gertrudę Kurkowską. (greg.)

3. Z podziękowaniem Matce Bożej i Jezusowi Miłosiernemu za wszystkie odebrane łaski i z prośbą o siły i zdrowie dla chrześniaczki Iwony oraz o dalszą miłość w rodzinie.

4. W intencji wynagradzającej za grzechy Joanny oraz za grzechy popełnione w rodzinie.

 

Wtorek – 15 stycznia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za ++ Janinę i Marię Kochanowskie oraz Zofię Kochanowską – Bukowską.

2. Za ++ Stanisławę i Józefa Osesek oraz ++ z rodziny Osesek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

3. O Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia w rodzinie Urbańskich.

4. Do Matki Bożej Góreckiej o łaskę silnej wiary oraz łaskę ojcostwa na wzór św. Józefa.

1830

1. Za + Gertrudę Kurkowską. (greg.)

2. O Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia w rodzinie Pazurów.

3. Za + Franciszka Tucholskiego. (int. od pracowników ENEA Chodzież).

4. Za + Reginę Rybarczyk w 1 miesiąc po śmierci.

 

Środa – 16 stycznia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za ++ Janinę i Marię Kochanowskie oraz Zofię Kochanowską – Bukowską.

2. Za + Gertrudę Kurkowską. (greg.)

3. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o uzdrowienie syna Mirosława z choroby natręctwa i znalezienie dla niego pomocy.

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. Za ++ męża Edmunda, rodziców Nepomucenę i Antoniego oraz ++ z rodzin Piszczek, Trempała, Mir i Fąs.

3. Do Matki Bożej Góreckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego w rodzinie i gospodarstwie.

4. Za wszystkich zatwardziałych grzeszników o wyjednanie łaski nawrócenia i pojednania się z Bogiem.

5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i dary Ducha Św. dla wspólnoty Odnowy w Duchu Św. z Górki Klasztornej.

 

Czwartek – 17 stycznia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za ++ Janinę i Marię Kochanowskie oraz Zofię Kochanowską – Bukowską.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Renaty z okazji 60 rocznicy urodzin.

3. O Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia w rodzinie Szczepańskich.

4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej oraz dobrego męża dla córki Carmen.

1830

1. O dobrego męża dla Carmen oraz Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej.

2. Za + Gertrudę Kurkowską. (greg.)

3. Za + Leonarda Łabenta (int. od rodziny Kowalskich z Piły).

4. Za ++ rodziców Franciszka i Agnieszkę Góra.

 

Piątek – 18 stycznia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za ++ Janinę i Marię Kochanowskie oraz Zofię Kochanowską – Bukowską.

2. Za + Gertrudę Kurkowską. (greg.)

3. O Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia w rodzinie Szczepańskich.

4. Za + Ryszarda Gronowskiego (greg.).

1830

1. Za ++ polecanych w wypominkach.

2. Z podziękowaniem za dar życia dla Zuzanny w dniu jej 12 urodzin i z prośbą o dary Ducha Świętego dla niej, rodziców i rodzeństwa.

3. O uwolnienie pokoleniowe od skutków działania zła w rodzinie Koniarskich.

4. Za + Reginę Rybarczyk (int. od firmy pogrzebowej „Kalia”).

 

Sobota – 19 stycznia 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. Za ++ Janinę i Marię Kochanowskie oraz Zofię Kochanowską – Bukowską.

3. Za + Ryszarda Gronowskiego (greg.).

1600

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Stanisławy Gogołek z okazji 80 urodzin. (int. od dzieci).

1830

1. Za ++ Jadwigę Tenczar i jej dzieci oraz ++ z rodziny Ciepłuch i Winiak.

2. Za + Gertrudę Kurkowską. (greg.)

3. O zdrowie i błogosławieństwo Matki Bożej Góreckiej dla mamy z okazji urodzin i babci Józefy oraz dziadka Tadeusza z okazji 62 rocznicy ślubu. (int. od córki i wnuczki Emili).

4. Za + Franciszka Tucholskiego. (int. od syna Jerzego z rodziną)

 

II Niedziela Zwykła – 20 stycznia 2019

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za ++ Jana Jaworskiego w 15 rocznice śmierci, Marka Jaworskiego, dziadków z rodzin Sikora, Jaworskich, Mecha i Fąs.

2. Za ++ Stefanię, męża Franciszka z okazji urodzin.

3. Za + Ryszarda Gronowskiego (greg.).

1000

1. Za parafian.

2. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o łaskę zdrowia dla matki chrzestnej Bożeny z okazji urodzin.

3. Za + Reginę Rybarczyk (int. od I Róży Matek z Piesna).

1200

1. Za ++ Mariusza i Zofię Tomasz.

2. Za ++ Szczepana Wrzalik, Wawrzyńca i Zofię Brzezińskich, Małgorzatę Piwko i Agnieszkę Hoppe.

1500

1. Za ++ Janinę i Marię Kochanowskie oraz Zofię Kochanowską – Bukowską.

2. Z podziękowaniem Matce Bożej za opiekę i z prośbą o wstawiennictwo do Boga, błogosławieństwo i zdrowie dla Anny w dniu urodzin oraz o wszelkie łaski w rodzinie i gospodarstwie.

1830

1. Za + Gertrudę Kurkowską. (greg.)

2. Za ++ Helenę i Floriana.