24 lutego – 4 marca 2019

VII Niedziela Zwykła – 24 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za + Romana Kalas w 11 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Kalas i Koniec.

2. Za ++ Józefę i Wacława Danielewskich oraz ich dzieci Wiktorię, Antoniego i Czesława.

1000

1. Za parafian.

2. Za + ks. Tomasza Szarego w 3 rocznicę śmierci.

3. O opiekę Matki Bożej Góreckiej i powrót do zdrowia dla Genowefy.

1200

1. Za ++ Janinę i syna Mariana Tomasz w rocznicę ich śmierci oraz duszę w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Juliana Korpal w rocznicę śmierci oraz ++ Wacława, Krystynę, Jana, Alojzego Łosoś oraz Annę i Franciszka Plewa.

3. O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Stefanii Wojtkowiak.

1500

1. W intencji ofiarodawców wspierających wszystkie dzieła w Sanktuarium Góreckim.

2. Do Matki Bożej Góreckiej z prośbą o zdrowie dla Renaty i Józefa.

1830

1. Za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia o załatwienie ważnej sprawy, dobrego męża i zbudowania z nim rodziny oraz rychłego macierzyństwa, zdrowia i dostatku dla wszystkich.

2. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

 

Poniedziałek – 25 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę bycia dobrym mężem, silną wiarę i dobrą żonę.

2. O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla syna Janusza i jego najbliższych oraz z prośbą przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej o łaskę silnej wiary i mądrości Bożej dla Janusza, Izabeli, Antoniny, Krzysztofa, Kamili i Wiktorii.

3. Za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia o załatwienie ważnej sprawy, dobrego męża i zbudowania z nim rodziny oraz rychłego macierzyństwa, zdrowia i dostatku dla wszystkich.

4. O złamanie skutków moich grzechów i grzechów moich przodków w rodzinie.

1830

1. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

2. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o nawrócenie i świętość dla kapłanów.

3. Za ++ męża Czesława Furman, ojca Jerzego Grygarczyka oraz brata Henryka Grygarczyka.

4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz dary Ducha Św. dla Sebastiana.

 

Wtorek – 26 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę bycia dobrym mężem, silną wiarę i dobrą żonę.

2. O Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia w rodzinie Kojat.

3. Za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia o załatwienie ważnej sprawy, dobrego męża i zbudowania z nim rodziny oraz rychłego macierzyństwa, zdrowia i dostatku dla wszystkich.

4. O złamanie skutków moich grzechów i grzechów moich przodków w rodzinie.

1830

1. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

2. Za + Mirosława Kulesza.

3. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o nawrócenie i świętość dla kapłanów.

4. Za + Agnieszkę Ziarnek (int. od firmy pogrzebowej Kalia)

 

Środa – 27 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę bycia dobrym mężem, silną wiarę i dobrą żonę.

2. Za ++ męża Wiesława Derdę oraz Jadwigę i Bogusława Kokot.

3. O złamanie skutków moich grzechów i grzechów moich przodków w rodzinie.

4. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o nawrócenie i świętość dla kapłanów.

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. Za ++ Stefanię w rocznicę śmierci, Alojzego, Tadeusza, Zbigniewa i Kazimierza oraz ++ z rodziny.

3. Za ++ Krystynę Waloch w rocznicę śmierci oraz męża Edmunda i syna Kazimierza.

4. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

 

Czwartek – 28 lutego 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. O łaskę bycia dobrym mężem, silną wiarę i dobrą żonę.

2. O złamanie skutków moich grzechów i grzechów moich przodków w rodzinie.

3. Za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej o nawrócenie i świętość dla kapłanów.

4. O pomoc Bożą i opiekę Matki Bożej Góreckiej oraz potrzebne łaski dla Anny i Jarosława.

1830

1. Za + Bożenę Szwedziak.

2. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za powołanych i w pewnej intencji.

3. Za ++ Janinę i Zdzisława Piszczek, Mariana i Irenę Ożga.

 

I Piątek – 1 marca 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Irenę Fąs (greg.).

3. O złamanie skutków moich grzechów i grzechów moich przodków w rodzinie.

4. O opiekę Matki Bożej Góreckiej oraz dary Ducha Świętego dla Natalii i Bartłomieja.

1830

1. Za ++ polecanych w wypominkach.

2. Za ++ rodziców Wiktorię, Władysława, Czesławę i Edmunda oraz ++ z obojga stron.

3. Za + Zygmunta Pikulika (greg.).

4. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

 

I Sobota – 2 marca 2019

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. Za + Irenę Fąs (greg.).

3. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.

4. O złamanie skutków moich grzechów i grzechów moich przodków w rodzinie.

1330

Za ++ żonę Alinę w 17 rocznicę śmierci, ojca Edmunda w 49 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Daniel, Rej i Jopek.

1830

1. Za + Zygmunta Pikulika (greg.).

2. Za Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Ewangelii, Krzyżowi i Ślubom Jasnogórskim.

3. Za ++ Antoninę Konek w rocznicę śmierci, męża Jana i wnuka Sebastiana.

4. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla rodziców Ireny i Tomasza.

5. Za + Zygmunta Fąs w 1 miesiąc po śmierci.

 

VIII Niedziela Zwykła – 3 marca 2019

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za ++ Wandę, Kazimierza i Alfonsa Pankowskich oraz ++ z rodziny Pankowskich i Kowalskich.

2. Za + Irenę Fąs (greg.).

3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zbigniewa w 40 rocznicę urodzin.

1000

1. Za parafian.

2. W podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i św. Józefa dla rodziny oraz szczęśliwe rozwiązanie.

1200

1. Za ++ Jana Konek w rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, Weronikę Murach i Jana Tomasz.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Miłosza z okazji 18 urodzin.

1500

1. Za ++ Marię Zatorską w 15 rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Zatorskich i Landkamer.

2. Za + Zygmunta Pikulika (greg.).

1830

1. W 18 rocznicę urodzin Jany Owsiannej.

2. O łaskę zdrowia duszy i ciała dla Sebastiana.