18 – 24 maja 2020

Poniedziałek – 18 maja 2020

GODZINA

INTENCJE

 700

1. Za †Krystiana Fąs (greg.).

2. Za †Józefę Morawską (greg.).

3. W intencji ks. Tomasza o łaskę żywej wiary, gorliwość kapłańską i dary Ducha Św.

1100

Dziękczynna za otrzymane łaski Boże i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

1830

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków w rodzinie Jaworskich.

2. Za ††Zofię w rocznicę śmierci, Iwonkę i Zosię oraz ††z rodzin Stecyk, Makuch i Kozińskich.

3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo w 35. rocznicę ślubu Marii i Jerzego Matuszewskich.

Wtorek – 19 maja 2020

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Krystiana Fąs (greg.).

2. Za †Józefę Morawską (greg.).

3. O zgodę w rodzinie, wiarę nadzieję i miłość.

1100

O zdrowie i błogosławieństwo dla Małgorzaty i jej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej Góreckiej.

1830

1. Za ††Annę, Jana, Krystynę, Henryka Fąsów oraz ††z rodzin Fąsów, Łańskich i Ciepłuchów.

2. Za †Marka Jaworskiego.

3. Za ††Zdzisława, Bronisławę, Stefana Łój i Stefanię Tucholską oraz ††z rodziny Łój i Tucholskich.

4. Za †Józefę Strycharz (intencji od wnuczki Emilii).

Środa – 20 maja 2020

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Cecylię Szweda w 7 rocznicę śmierci.

2. Za †Krystiana Fąs (greg.).

3. Za †Józefę Morawską (greg.).

4. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji małżonków Beaty i Joachima Pietryga z okazji 25 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla jubilatów i całej ich rodziny.

1100

Za ††Annę i Pawła Ożga, Mariana, Wandę i Krystynę Gaców.

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej i dary Ducha Świętego dla wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Górki Klasztornej.

3. Za ††Czesławę, Edmunda, Cecylię, Pawła, Władysława, Wiktorię, Stanisława, Stefana i Henryka.

4. Za †Zenona Fąs z okazji urodzin.

Czwartek – 21 maja 2020

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Krystiana Fąs (greg.).

2. Za †Józefę Morawską (greg.).

3. W intencji Grażyny Drożdż.

1100

Z prośbą o dary Ducha Świętego dla rodziny i nawrócenie Ewy do wiary.

1830

1. Za ††męża Edmunda, rodziców Nepomucenę, Antoniego i ††z rodzin Piszczek, Trępała, Mirr i Fąs.

2. Za †Jerzego Brygier w 1 rocznicę śmierci.

3. Za †Zenona Fąs w dniu urodzin.

4. W intencji Panu Bogu wiadomej.

Piątek – 22 maja 2020

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za ††Teresę w rocznicę śmierci, rodziców oraz rodzeństwo.

2. Za †Krystiana Fąs (greg.).

3. Za †Józefę Morawską (greg.).

1100

O wieczny pokój dla †Marianny Czarkowskiej i ††z rodziny Czarkowskich.

1830

1. Za ††polecanych w wypominkach.

2. Za ††Danutę Polachowską w 8 rocznicę śmierci, siostrę Krystynę oraz ††rodziców z obojga stron.

3. Za ††Helenę z okazji imienin i Józefa Wojciechowskich.

Sobota – 23 maja 2020

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. Za †Krystiana Fąs (greg.).

3. Za †Józefę Morawską (greg.).

1100

Do MB. Góreckiej o dar zdrowia dla Baltazara.

1830

1. Za ††Michała Permus w 3 rocznicę śmierci oraz Marzenę Małecką.

2. Dziękczynno-błagalna o uwolnienie od skutków zła w rodzinie Beaty.

3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

4. Za †Danutę Ciepłuch z okazji Dnia Matki i ††rodziny.

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 maja 2020

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za ††Antoniego i Wandę Kowalskich.

2. Za ††Jadwigę Polachowską w 25 rocznicę śmierci, męża Antoniego oraz ††z rodziny.

3. Za ††Gertrudę, Krystynę, Aleksandra, Franciszkę, Franciszka, Piotra, Stefana, ks. Jana oraz ††z rodzin Kleczka, Kotarak i Kozak.

1000

1. Za Parafian.

2. Za ††Franciszkę i Bronisława Dróbka, ich synów Kazimierza i Martynę Adamczyk, Stefanię, Pawła i Józefa Adamczyk oraz Marię Skirzewską.

3. Za †syna Roberta Strzelewicza.

4. Za †Michała Muszyńskiego w 1 miesiąc po śmierci (intencji od wujka Marka z żoną).

1200

1. Za †Jerzego Banaszaka w 18 rocznicę śmierci oraz ††z rodzin z obojga stron.

2. Za ††Jana i Irenę Wojsa oraz ††z rodziny.

1500

1. Za ††Monikę, Stanisława, Grzegorza Ćwików, Zofię i Jana Dróbkiewiczów, Henryka, Matyldę i Marię Brodzińską oraz ks. prob. Alfonsa Nowaczyka.

2. Za †Krystiana Fąs (greg.).

3. Do Matki Bożej Góreckiej z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla matki i dziecka.

1830

1. Za †Józefę Morawską (greg.).

2. Za †Marka Stepa w rocznicę śmierci.