21 – 27 grudnia 2020

Poniedziałek – 21 grudnia 2020

GODZINA

INTENCJE

 700

1. O łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie dla Wacławy Suskiej oraz Jana i Józefa Suskich.

2. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o łaskę zdrowia na duszy i ciele dla Ani.

3. O opiekę i wsparcie Matki Boskiej oraz wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Rączka, Nowatkiewicz i Sobańskich.

4. Za †Marcina Wantoch-Rekowskiego w 11 rocznicę śmierci oraz za ††z rodziny i znajomych.

1830

1. Za †Brunona Műller w rocznicę śmierci oraz za ††z rodziny Muller i Deja.

2. Za †Wiesława (greg.).

3. W intencji zawierzenia syna Michała Matce Bożej

4. Za †Kazimierza Fojucik (greg.).

5. O nawrócenie grzeszników.

               

Wtorek – 22 grudnia 2020

GODZINA

INTENCJE

 700

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za †Kazimierza Fojucik (greg.).

3. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o łaskę zdrowia na duszy i ciele dla Ani.

4. Za ††Weronikę i Józefa oraz rodzeństwo: Marię, Pawła, Aleksandrę i Dorotę Żółtowską o zbawienie wieczne.

1830

1. Rez. Bruska

2. Za †Wiesława (greg.).

3. W intencji zawierzenia syna Michała Matce Bożej.

4. Za ††Ewę Wunsz, Teodozję, Józefa Konek i Jadwigę oraz Kazimierza Izbaner.

5. Z podziękowaniem za promocję oficerską, z prośbą o błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej w służbie wojskowej dla syna Mikołaja.

 

Środa – 23 grudnia 2020

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Ryszarda w 2 rocznicę śmierci oraz ††rodziców i rodzeństwo.

2. Za †Wiktorię w dniu imienin.

3. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o łaskę zdrowia na duszy i ciele dla Ani.

4. Za ††Teofila, Pawła, Wandę, Zuzannę Michałek o radość życia wiecznego.

1830

1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.

2. Za †Wiesława (greg.).

3. W intencji zawierzenia syna Michała Matce Bożej.

4. Za †Kazimierza Fojucik (greg.).

5. Za ††córkę Magdalenę, rodziców i dziadków, brata Sylwka z żoną, szwagra Krystiana oraz wszystkich ††z rodziny Hazubskich i Szulc.

6. Za ††Stanisławę Kozłowską, jej mamę Barbarę i Jana Maciejczaka.

Czwartek – 24 grudnia 2020 (Wigilia Bożego Narodzenia)

GODZINA

INTENCJE

700

1. Za †Wiesława (greg.).

2. W intencji zawierzenia syna Michała Matce Bożej.

3. Za †Kazimierza Fojucik (greg.).

4. Za ††Kazimierza Kowalskiego w 5 rocznicę śmierci, siostrę Irenę, męża Alfonsa oraz dziadków Franciszka i Marię.

5. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o łaskę zdrowia na duszy i ciele dla Ani.

6. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Czesławy i Jana oraz ich dzieci i wnuków.

7. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy oraz ††z rodziny Nowosielskich, Horacych i Król.

8. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tadeusza.

9. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

2200

1. Za ††Marka Jaworskiego oraz ojca Jana.

2. Za †Michała Muszyńskiego (int. od siostry Justyny i Mateusza).

3. Za ††Ludwika Banach i Józefa Białakowskiego.

2400

1. Za Parafian, Dobrodziejów, Gości i Pielgrzymów.

2. Za ††rodziców Wiktorię i Władysława, Edmunda i Czesławę oraz Marcina Kucharskiego.

3. Z podziękowaniem Bożej Opatrzności za wszelkie otrzymane łaski oraz Matce Bożej Góreckiej za opiekę nad całą rodziną.

4. Za †Gabrielę Kamieńską (int. od dzieci i wnuczki Ewy).

5. Za ††Krzysztofa Wróblewskiego oraz s. Benignę (Serafitkę).

6. W podziękowaniu Matce Bożej Góreckiej za nieustanną opiekę oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia w rodzinie Baron i Wasiak.

 

Piątek – 25 grudnia 2020 (Uroczystość Bożego Narodzenia)

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za †Mirosława Kuleszę.

2. Za †Michała Permusa oraz oraz ††z rodziny z obu stron.

3. Za †Marzenę Małecką.

1000

1. Do Matki Bożej Góreckiej o zdrowie i zgodę w rodzinie Piszczek – Wiśniewskich.

2. Za ††Henryka, Władysława, Tadeusza i Bożenę.

1200

1. Za ††rodziców Helenę i Jana Teusz, Katarzynę, Wawrzyńca Dzieniak, rodzeństwo i krewnych z rodziny.

2. Za ††Annę i Władysława Żołna oraz Teresę i Hieronima Stefaniak.

3. Za †Kazimierza Fojucik (greg.).

1500

1. Za †Bolesławę i Albina Gaca.

2. W intencji zawierzenia syna Michała Matce Bożej.

3. Z podziękowaniem za 25 lat małżeństwa Iwony i Wojciecha, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

1830

1. Za ††polecanych w wypominkach.

2. Za †Wiesława (greg.).

 

Sobota – 26 grudnia 2020 (Święto Św. Szczepana)

GODZINA

INTENCJE

800

1. W 88 rocznicę urodzin Władysławy z podziękowaniem za otrzymane łaski.

2. Za ††Władysławę i Józefa.

3. Za ††Szczepana i Łucję Ziarnek.

4. W intencji zawierzenia syna Michała Matce Bożej.

1000

1. Za ††Alojzego Korpala z okazji urodzin, Cecylię, Helenę, Franciszka i Stefana oraz wszystkich krewnych z obojga stron.

2. Za ††Franciszkę i Bronisława Dróbka oraz ich synów, Kazimierza, Martynę, Stefanię, Pawła i Józefa Adamczyk, Marię Skirzewską oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

3. Za ††Henryka Kowalskiego oraz z rodzin Kowalskich i Deja.

1200

1. Za †Jana Polachowskiego w 2 rocznicę śmierci.

2. Za ††rodziców i dziadków z obojga stron.

3. Za ††Jadwigę, Szczepana, Jana, Ignacego Dura, Kazimierę i Wiesława Zapłotnych.

4. Za †Kazimierza Fojucik (greg.).

1500

1. Za ††Wandę i Konrada Konek oraz ††z rodziny.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla Elżbiety i Romualda w 55 rocznicę zaślubin oraz o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków.

3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Góreckiej z okazji 33 rocznicy ślubu Jarosława i Ewy oraz dla ich dzieci.

1830

1. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2. Za †Wiesława (greg.).

 

Niedziela Świętej Rodziny – 27 grudnia 2020

GODZINA

INTENCJE

800

1. Za ††Wandę i Antoniego Kowalskich.

2. Za †Wiesława (greg.).

3. O szczęśliwą śmierć dla Ireny Wadlewskiej.

1000

1. Za Parafian.

2. W intencji Misjonarzy Świętej Rodziny z okazji Patronalnego Święta.

3. Do Trójcy Świętej i Matki Bożej Góreckiej z podziękowaniem za wszystkie łaski w starym roku i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i Trójcy Świętej w nowym roku.

1200

1. Za †Kazimierza Fojucik (greg.).

2. O błogosławieństwo dla Poznańskiego Bractwa Kurkowego (int. od prezesa Wiesława Łyczkowskiego).

1500

1. W intencji ofiarodawców wspierających wszystkie dzieła w Sanktuarium góreckim.

2. Za ††Józefę Jaros m - Polak w 5 rocznicę śmierci, Andrzeja Jaros w 3 rocznicę śmierci oraz ††z rodziny.

3. Za †Jana Mrotka (int. od żony).

1830

1. W intencji zawierzenia syna Michała Matce Bożej.

2. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej z prośbą o łaskę zdrowia na duszy i ciele dla Ani.