Rodzinne wakacje z Bogiem

Rekolekcje są przeznaczone dla rodzin. Plan rekolekcji jest tak ułożony, aby rodziny mogły skorzystać z nauk w konkretnym temacie, a także spędzić czas w gronie rodzinnym – każdego dnia będzie tzw. „czas dla rodziny”, którym dysponuje sama rodzina korzystając z atrakcji turystycznych i duchowych Górki Klasztornej i okolic.
Poszczególne turnusy mają różną długość i tematykę.
 
Przykładowy program dnia:
08:10 – Jutrznia
08:30 – Śniadanie
09:00 – Posługa
10:00 – Zajęcia warsztatowe
11:15 – Kawa
13:00 – Obiad i czas dla rodziny
17:00 – Koronka
17:15 – Msza Święta
18:00 – Kolacja
19:00 – Pogodny wieczór
20:30 – Adoracja
21:00 – Rozmowy niedokończone… ?

Rekolekcje prowadzi ksiądz Tomasz Górecki MSF.
Zapraszamy! +48 515 364 937 adres e-mailowy: msf.gorka.klasztorna@gmail.com

 

RODZINNE WAKACJE Z BOGIEM - DOM UPRAGNIONY

Co mam robić, żeby moje dziecko robiło to co mu każę ? –  jest to pytanie wielu rodziców wychowujących warunkowo swoje dzieci w myśl zasad behawiorystycznych, które zajmują się zewnętrzną motywacją zachowań, nie uwzględniając formacji duszy człowieka a więc motywacji wewnętrznych. Większość osób dorosłych nosi w sobie rany po przemocy doświadczonej w dzieciństwie ( kara – nagroda) a schemat myślenia o dziecku bez szacunku dla jego OSOBY i GODNOSCI jest głęboko wpojony w mentalność wielu ludzi.

 Spróbujemy nauczyć się pytać inaczej: Czego potrzebuje moje dziecko i jak mam wyjść naprzeciw jego potrzebom? – bo Jan Paweł II w Familiaris Consortio (26) pisze : W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się to do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie staje się wobec dziecka małego, wymagającego opieki całkowitej. Miłość rodzicielska od początku staje się duszą, a przez to i normą, która inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając ją tak cennymi owocami miłości, jak czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary(FC36).

 

PARAMETRY REKOLEKCJI

 • liczba miejsc jest ograniczona
 • rekolekcje są stacjonarne (nie akceptujemy dojeżdżania) – wszystko odbywa się na miejscu
 • koszt
 • dorośli 1050 zł
 • dzieci do lat 2 bezpłatnie
 • dzieci 3-13 lat 525 zł
 • opłata zawiera: całość rekolekcji, nocleg, posiłki oraz materiały rekolekcyjne

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 • należy wpłacić bezzwrotny zadatek w wysokości 200 zł na konto: 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388 (Bank PKO BP Oddział Piła)
 • po wpłaceniu zadatku należy wygenerować potwierdzenie uiszczenia zadatku w postaci pliku PDF lub skanu, które należy dołączyć w poniższym formularzu (pozostałą część kwoty reguluje się na miejscu gotówką)
 • należy zaznaczyć na formularzu Zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Dom Zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej
 • przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po spełnieniu powyższych warunków, co zostanie potwierdzone drogą mailową > mailem zwrotnym wygenerowanym automatycznie