Wakacje z Bogiem

Rekolekcje są przeznaczone dla małżeństw. Plan rekolekcji jest tak ułożony, aby rodziny mogły skorzystać z nauk w konkretnym temacie, a także spędzić czas w gronie rodzinnym – każdego dnia będzie tzw. „czas dla rodziny”, którym dysponuje sama rodzina korzystając z atrakcji turystycznych i duchowych Górki Klasztornej i okolic.
Poszczególne turnusy mają różną długość i tematykę.

Przykładowy program dnia:
08:10 – Jutrznia
08:30 – Śniadanie
09:00 – Posługa
10:00 – Zajęcia warsztatowe
11:15 – Kawa
13:00 – Obiad i czas dla małżonków
17:00 – Koronka
17:15 – Msza Święta
18:00 – Kolacja
19:00 – Pogodny wieczór
20:30 – Adoracja
21:00 – Rozmowy niedokończone… ?

Rekolekcje prowadzi ksiądz Tomasz Górecki MSF.
Zapraszamy! +48 609 369 200 adres e-mailowy: tomekmsf@yahoo.it

Wakacje z Bogiem – „Mężczyzna głową rodziny”

23-30 lipca i
20-27 sierpnia 2022 roku.

Ks. Rodzaju (1, 27) podaje opis stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety. Mężczyzna i kobieta uzupełniają się nawzajem. Mimo, że Adam i Ewa są nadzy, wcale się siebie nie wstydzą, mają do siebie szacunek, nie kryją się przed sobą, nie muszą sobie udowadniać siły i wyższości, nie muszą się nawzajem obwiniać, nie muszą sobie nawzajem imponować; po prostu się szanują. To co mnie fascynuje w tym fragmencie Pisma Świętego w kontekście zamysłu Boga wobec mężczyzny to odpowiedzialność mężczyzny za kobietę.
Mężczyzna jest tym, który jest odpowiedzialny za rodzinę wobec Boga. I rzeczywiście, po zjedzeniu owocu, kiedy oboje się chowają przed Panem Bogiem, Bóg szuka człowieka, ale woła Adama, nie woła Ewy, chociaż ma świadomość, kto dał się skusić. Bóg woła zawsze mężczyznę, żeby zapytać go, co się dzieje w Twoim domu, w Twojej rodzinie.
Podobnie jest i w każdej ludzkiej rodzinie. Bóg powierza rodzinę mężczyźnie, który wcale nie musi być najmądrzejszy ani najsprawniejszy, najprzystojniejszy. Powierza takiemu mężczyźnie jaki jest, pełnemu ograniczeń i wad. Nawet jeśli ten mężczyzna nie dorasta do roli opiekuna swojej rodziny, Bóg mu tę funkcję powierza. To jest piękne, jak Bóg mimo wszystko ufa człowiekowi.

1. Mężczyzna w zamyśle Bożym
2. Istota ojcostwa
3. Kochając żonę.
4. Religijność mężczyzny
5. Praca zawodowa na rzecz rodziny
6. Św. Józef wzorem dla mężczyzn

PARAMETRY REKOLEKCJI

 • liczba miejsc jest ograniczona
 • rekolekcje są stacjonarne (nie akceptujemy dojeżdżania) – wszystko odbywa się na miejscu
 • koszt rekolekcji 840 zł od osoby dorosłej
 • opłata zawiera: całość rekolekcji, nocleg, posiłki oraz materiały rekolekcyjne

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 • należy wpłacić bezzwrotny zadatek w wysokości 150 zł na konto: 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388 (Bank PKO BP Oddział Piła)
 • po wpłaceniu zadatku należy wygenerować potwierdzenie uiszczenia zadatku w postaci pliku PDF lub skanu, które należy dołączyć w poniższym formularzu (pozostałą część kwoty reguluje się na miejscu gotówką)
 • należy zaznaczyć na formularzu Zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Dom Zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej
 • przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po spełnieniu powyższych warunków, co zostanie potwierdzone drogą mailową

Majowy weekend dla rodziców z dziećmi.
„Porozmawiajmy o wychowaniu…”
31 kwietnia – 3 maja 2022 roku.

Czy wychowanie było kiedykolwiek łatwe? – Nie, już Sokrates w V w. p.n.e. użalał się: „Nasza młodzież jest przywiązana do luksusów, młodzi ludzie są źle wychowani i szydzą sobie z autorytetów.” … Zupełnie jakbym słyszał dzisiejszych moralizatorów.
Wychowanie jest myślą i sposobem widzenia rzeczy, jest pewną filozofią. Wśród nas, ludzi wierzących, nie ma sprzeczności co do tego do czego wychowujemy i do jakich wartości. W jaki sposób wzbudzić człowieka w człowieku i jak mu towarzyszyć a nie jak go kształtować, czy jak nim manipulować. Rzecz polega na doborze środków, strategii i metod, które są skuteczne a jednocześnie nie są sprzeczne z integralną personalistyczną wizją człowieka.
Wielu rodziców w nurcie behawiorystycznym, myśli ciągle o tym jak zmienić zachowania swoich dzieci. Za to myślenie personalistyczne, jeśli mówi o zmianie czyichś zachowań, to przede wszystkim naszych własnych – ponieważ są jedynymi na które mamy wpływ. Piękno tego podejścia do dzieci polega na tym, że jeżeli zmienimy swój sposób postępowania również postępowanie dziecka się zmieni.
Warsztaty poprowadzi ks. Tomasz Górecki MSF

PARAMETRY REKOLEKCJI

 • liczba miejsc jest ograniczona
 • rekolekcje są stacjonarne (nie akceptujemy dojeżdżania) – wszystko odbywa się na miejscu
 • koszt rekolekcji 360 zł od osoby dorosłej
 • dzieci do lat 3 bezpłatnie
 • dzieci 4-7 lat 180 zł
 • dzieci 8-17 lat 250 zł
 • opłata zawiera: całość rekolekcji, nocleg, posiłki, opiekę nad dziećmi oraz materiały rekolekcyjne

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 • należy wpłacić bezzwrotny zadatek w wysokości 150 zł na konto: 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388 (Bank PKO BP Oddział Piła)
 • po wpłaceniu zadatku należy wygenerować potwierdzenie uiszczenia zadatku w postaci pliku PDF lub skanu, które należy dołączyć w poniższym formularzu (pozostałą część kwoty reguluje się na miejscu gotówką)
 • należy zaznaczyć na formularzu Zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Dom Zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej
 • przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po spełnieniu powyższych warunków, co zostanie potwierdzone drogą mailową