Kazanie na Górze
Etos biblijny

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski