„Tobiasz i Sara”. Kurs ewangelizacyjny dla małżeństw.
27-29 maja i 25-27 listopada 2022 roku.

Na przykładzie Tobiasza i Sary chcemy ukazać Boży plan wobec waszego małżeństwa. Wiele spraw przeżywamy osobno, choć żyjemy w małżeństwie, ale osobno. Jest to kurs dla małżeństw chrześcijańskich, złączonych świętym węzłem małżeństwa, którzy stanowią sakrament Boga w tym świecie, a więc Jego obecność. Pragniemy byście doświadczyli jako małżeństwo tego niezwykłego przemieniającego wszystko spotkania z Jezusem Chrystusem.
Chcieliśmy, by ta prawda o jedności naszych małżeństw została objawiona. Chcemy byście zobaczyli, że głos Boga skierowany podczas tego kursu nie jest do męża czy żony osobno, ale do was razem.

PARAMETRY REKOLEKCJI

 • liczba miejsc jest ograniczona
 • w rekolekcjach nie mogą brać udziału dzieci
 • rekolekcje są stacjonarne (nie akceptujemy dojeżdżania) – wszystko odbywa się na miejscu
 • koszt rekolekcji dla pary to 550 zł
 • opłata zawiera: nocleg, posiłki oraz materiały rekolekcyjne
 • rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 w piątek a kończą się w niedzielę około godz. 14.00 obiadem

PARA PROWADZĄCA:

Prowadzący: Renata i Tomasz Stolarscy,
Jolanta i Adrian Wiśniewscy | komórka: +48 605 161 972
Oraz Ks. Tomasz Górecki MSF

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 • należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 150 zł na konto: 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388 (Bank PKO BP Oddział Piła)
 • po wpłaceniu zaliczki należy wygenerować potwierdzenie uiszczenia zaliczki w postaci pliku PDF lub skanu, które należy dołączyć w poniższym formularzu (pozostałą część kwoty reguluje się na miejscu gotówką)
 • należy zaznaczyć na formularzu Zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Dom Zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej
 • przyjęcie na Rekolekcje dla małżeństw następuje dopiero po spełnieniu powyższych warunków, co zostanie potwierdzone drogą e-mailową

„Weekendowe rekolekcje - ,, Wychowanie bez nagród i kar”

16-18 września 2022 roku.

Co mam robić, żeby moje dziecko robiło to co mu każę? – jest to pytanie wielu rodziców wychowujących warunkowo swoje dzieci w myśl zasad behawiorystycznych, które zajmują się zewnętrzną motywacją zachowań, nie uwzględniając formacji duszy człowieka, a więc motywacji wewnętrznych. Większość osób dorosłych nosi w sobie rany po przemocy doświadczonej w dzieciństwie (kara – nagroda) a schemat myślenia o dziecku bez szacunku dla jego OSOBY i GODNOSCI jest głęboko wpojony w mentalność wielu ludzi.

Spróbujemy nauczyć się pytać inaczej: Czego potrzebuje moje dziecko i jak mam wyjść naprzeciw jego potrzebom? – bo Jan Paweł II w Familiaris Consortio (26) pisze: W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się to do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie staje się wobec dziecka małego, wymagającego opieki całkowitej. Miłość rodzicielska od początku staje się duszą, a przez to i normą, która inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając ją tak cennymi owocami miłości, jak czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary (FC36).

PARAMETRY REKOLEKCJI

 • liczba miejsc jest ograniczona
 • w rekolekcjach nie mogą brać udziału dzieci
 • rekolekcje są stacjonarne (nie akceptujemy dojeżdżania) – wszystko odbywa się na miejscu
 • koszt rekolekcji dla pary to 550 zł
 • opłata zawiera: nocleg, posiłki oraz materiały rekolekcyjne
 • rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 w piątek a kończą się w niedzielę około godz. 14.00 obiadem

PROWADZĄCY

Rekolekcje prowadzi ksiądz Tomasz Górecki MSF.
Zapraszamy! +48 609 369 200 adres e-mailowy: tomekmsf@yahoo.it

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 • należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 150 zł na konto: 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388 (Bank PKO BP Oddział Piła)
 • po wpłaceniu zaliczki należy wygenerować potwierdzenie uiszczenia zaliczki w postaci pliku PDF lub skanu, które należy dołączyć w poniższym formularzu (pozostałą część kwoty reguluje się na miejscu gotówką)
 • należy zaznaczyć na formularzu Zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Dom Zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej
 • przyjęcie na Rekolekcje dla małżeństw następuje dopiero po spełnieniu powyższych warunków, co zostanie potwierdzone drogą e-mailową

Weekendowe rekolekcje – „Szanujący rodzice, szanujące dzieci”

4-6 listopada 2022 roku.

Prowokacyjna lektura książki „Szanujący rodzice, szanujące dzieci” wzbudziła chęć przygotowania warsztatów, które mają pomóc rodzicom zamieniać rodzinne konflikty we współdziałanie. Rodzice mają dojrzewać wraz z dzieckiem, ucząc się nawzajem od siebie i zdobywając dzięki temu głębsze zrozumienie świata i relacji między ludźmi.

Wielu rodziców w nurcie behawiorystycznym, myśli ciągle o tym jak zmienić zachowania swoich dzieci. Za to myślenie personalistyczne, jeśli mówi o zmianie czyichś zachowań, to przede wszystkim naszych własnych – ponieważ są jedynymi na które mamy wpływ. Piękno tego podejścia do dzieci polega na tym, że jeżeli zmienimy swój sposób postępowania również postępowanie dziecka się zmieni.

PARAMETRY REKOLEKCJI

 • liczba miejsc jest ograniczona
 • w rekolekcjach nie mogą brać udziału dzieci
 • rekolekcje są stacjonarne (nie akceptujemy dojeżdżania) – wszystko odbywa się na miejscu
 • koszt rekolekcji dla pary to 550 zł
 • opłata zawiera: nocleg, posiłki oraz materiały rekolekcyjne
 • rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 w piątek a kończą się w niedzielę około godz. 14.00 obiadem

PROWADZĄCY

Rekolekcje prowadzi ksiądz Tomasz Górecki MSF.
Zapraszamy! +48 609 369 200 adres e-mailowy: tomekmsf@yahoo.it

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 • należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 150 zł na konto: 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388 (Bank PKO BP Oddział Piła)
 • po wpłaceniu zaliczki należy wygenerować potwierdzenie uiszczenia zaliczki w postaci pliku PDF lub skanu, które należy dołączyć w poniższym formularzu (pozostałą część kwoty reguluje się na miejscu gotówką)
 • należy zaznaczyć na formularzu Zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Dom Zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej
 • przyjęcie na Rekolekcje dla małżeństw następuje dopiero po spełnieniu powyższych warunków, co zostanie potwierdzone drogą e-mailową