Maria Carmen

GÓRECKI FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ „MARIA CARMEN”

 

Powrót do źródeł

Miłosierni w ramionach Matki

 

Górecki Festiwal Piosenki Maryjnej "Maria Carmen"

Górka Klasztorna Plakat

    

             Pomysł zorganizowania festiwalu piosenki religijnej zrodził się w Górce Klasztornej w 1983 roku. Początkowo festiwal pod nazwą „Maria Carmen” miał charakter jedynie prezentacji utworów, trwał trzy dni i gromadził nawet do 5 tys. młodych ludzi, którzy biwakowali w namiotach na terenie klasztoru i poza nim. Wśród gości Festiwalu nie zabrakło takich gwiazd, jak Eleni, Antonina Krzysztoń czy Ryszard Rynkowski. W 1997 roku zrezygnowaliśmy z tej formy spotkań, gdyż podczas Festiwalu dochodziło do zdarzeń, które nie licowały ani z charakterem Festiwalu „Maria Carmen”, ani też z sakralnym charakterem miejsca jego organizowania. W to miejsce zaczęliśmy organizować Góreckie Dni Młodości, znane pod nazwą GDM. Trwające tydzień spotkania mają typowo religijny charakter i są formą rekolekcji ewangelizacyjnych. W tym czasie wyselekcjonowana grupa ok. 120 - 150 osób pochyla się nad Pismem Świętym i dyskutuje nad problemami współczesnej młodzieży.
 
             Festiwal „Maria Carmen”, który kieruje nas ku początkowi – ku źródłom. Tegoroczny festiwal będzie trwał dwa dni. Pierwszego dnia emocji dostarczą nam przesłuchania uczestników. Drugiego dnia wspólna Msza święta, po niej przesłuchania, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, Koncert Galowy i Koncert Gwiazdy.

 


Regulamin konkursu muzycznego

 

1. Organizatorzy Festiwalu: Misjonarze Świętej Rodziny, Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej.

2. Celem Festiwalu jest propagowanie pieśni maryjnej i religijnej jako języka jedności, uwielbienie Boga poprzez Matkę Krajny, uwrażliwienie młodego pokolenia na wartości chrześcijańskie, prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim poprzez wymianę doświadczeń

3.Festiwal Maria Carmen ma charakter etapowy:

Sobota: konkurs otwarty (mikrofon dla wszystkich) dla uczestników kategorii I i wszystkich chętnych.

nawiązywanie współpracy pomiędzy uczestnikami oraz dzielenie się talentami.

4. Festiwal „Maria Carmen” odbędzie się 1- 2 lipca 2017r. w Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej

w Górce  Niedziela: konkurs główny dla uczestników kategorii II i najlepszych wykonawców z kategorii I.

PLAN FESTIWALU 2017

5. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści wraz z zespołami  (wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne).

6. Artyści występują w dwóch kategoriach: I kategoria – soliści do 15 roku życia (dzieci, młodzież).

           II kategoria – soliści od 16 roku życia (młodzież, dorośli).

7. Solistom w I kategorii może towarzyszyć podkład muzyczny nagrany na nośniku USB w formacie mp3.

8. Solistom w II kategorii może  towarzyszyć żywy akompaniament muzyczny: chórki, zespo muz. isntr, i wokoalno- instrumentalne oraz możliwość własnego akompaniamentu.

Uwaga! Uczestnicy II kategorii są zobowiązani do uczestnictwa w próbach akustycznych.

9. Festiwal ma charakter konkursowy. Uczestnicy wykonują dwa utwory(nie dłużej niż 10 min): jeden o tematyce maryjnej, drugi o dowolnej tematyce religijnej.

10. Zgłoszenie powinno zawierać:- kartę uczestnictwa; (Skład instrumentalny zgłosić i uzgodnić z organizatorem i akustykiem festiwalu. Organizator zapewnia pianino elektryczne.

11. Zgłoszenia wzbogacone nagraniami w formacie mp3 należy przesyłać do 20 czerwca na adres podany na końcu regulaminu. Lista osób, które zakwalifikowały się do konkursu powiadomimy drogą elektroniczną.

12. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje patronujące.

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas trwania imprezy.

14. W sobotę i niedzielę uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury.  Uczestników konkursu głównego oceniać będzie również Gwiazda Festiwalu.

15. Komisja artystyczna oceniać będzie: dobór repertuaru, proporcje brzmieniowe między grupami wykonawczymi, kontrast wyrazowy pomiędzy utworami, różnorodność opracowania muzycznego, adaptacja utworów do własnego instrumentarium lub kompozycje własne, bogactwo harmoniczno – melodyczne wykonywanych kompozycji, poprawna intonacja, emisja głosu, dykcja, ogólna prezentacja sceniczna.  

16.Wykonawcy występują w stroju estetycznym i schludnym.

17. Dla uczestników przewidywane są nagrody pieniężne lub inne nagrody i wyróżnienia przewidziane przez organizatorów. Dyplomy dla wszystkich uczestników. Organizator przewiduje trzy nagrody główne:

 

 -I złota róża – 1500 zł

-II srebrna róża – 1000 zł

-III brązowa róża – 500 zł

 

  Jury może zdecydować o nie przyznaniu któreś z nagród, bądź rozdzielić nagrody w sposób nietypowy.

18. Karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: www.gorkaklasztorna.com

19. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie muzyczne (potrzeby prosimy określić w karcie zgłoszenia).

20. Wszelkich informacji nieujętych w regulaminie udziela Sekretariat w Górca Klasztornej powołany na czas festiwalu tzw. Biuro festiwalowe

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu oraz wyrażeniem zgody do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania zarejestrowanego materiału w celach reklamy imprezy przez Organizatora.

21.Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: 

Misjonarze Świętej Rodziny
Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej
89-310 Łobżenica
z dopiskiem "Maria Carmen"

tel. (67) 286- 08-48

tel. fax. (67) 286- 08-48  wew.100

email: gk@msf.opoka.org.pl

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 czerwca br.

22. Koszt każdego uczestnika wynosi 50 zł, możliwość rezerwacji noclegu i posiłku.

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta bankowego 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388 z dopiskiem Festiwal „Maria Carmen” lub w po przyjeździe w Biurze festiwalowym.

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

-profesjonalne nagłośnienie

-gorący posiłek (obiad w sobotę)

-możliwość korzystania ze sklepików działających przy sanktuarium (restauracja arka, grill itp.)

-dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników występujących w Festiwalu

-dobrą zabawę i miłą atmosferę

-obsługę medyczną podczas trwania imprezy

 

Postanowienia końcowe:

UWAGA! Zespoły i osoby z poza okręgu prosimy o zarezerwowanie noclegu, a także istnieje możliwość rozbicia namiotu w ogrodach klasztornych przy sanktuarium (prosimy o własny namiot  i śpiwór).

PATRONAT MEDIALNY: Pismo katolickie „Głos Górecki”, „Posłaniec”, „7 dni Piła”, Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy, „DURAUMAT Polska”, „Radio Nakło”, „UNIMETAL”, Drukarnia „Daniel”, „Złotów Nasze Miasto”, „Złotnik” Ireneusz Rogowicz, Leszczyńscy- „Aktualności Złotowskie”


KARTA ZGŁOSZENIA – do pobrania: pdf, doc.