Maria Carmen

GÓRECKI FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ

„MARIA CARMEN" 2018
 
Hasło festiwalu „Maryja Oblubienicą"

    

   Pomysł zorganizowania festiwalu piosenki religijnej zrodził się w Górce Klasztornej w 1983 roku. Początkowo festiwal pod nazwą „Maria Carmen” miał charakter jedynie prezentacji utworów, trwał trzy dni i gromadził nawet do 5 tys. młodych ludzi, którzy biwakowali w namiotach na terenie klasztoru i poza nim. Wśród gości Festiwalu nie zabrakło takich gwiazd, jak Eleni, Antonina Krzysztoń czy Ryszard Rynkowski. W 1997 roku zrezygnowaliśmy z tej formy spotkań, gdyż podczas Festiwalu dochodziło do zdarzeń, które nie licowały ani z charakterem Festiwalu „Maria Carmen”, ani też z sakralnym charakterem miejsca jego organizowania. W to miejsce zaczęliśmy organizować Góreckie Dni Młodości, znane pod nazwą GDM. Trwające tydzień spotkania mają typowo religijny charakter i są formą rekolekcji ewangelizacyjnych. W tym czasie wyselekcjonowana grupa ok. 120 - 150 osób pochyla się nad Pismem Świętym i dyskutuje nad problemami współczesnej młodzieży. Odbywający się w sobotę Festiwal „Maria Carmen” był zwieńczeniem tych rekolekcji. W roku miłosierdzia wznawiamy festiwal „Maria Carmen”, który kieruje nas ku początkowi - ku źródłom. Tegoroczny festiwal będzie trwał dwa dni. Pierwszego dnia emocji dostarczą nam przesłuchania uczestników kategorii I i II. Drugiego dnia wspólna Msza święta, po niej konkurs główny dla najlepszych uczestników obu kategorii, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i Koncert Galowy.

 

Regulamin konkursu muzycznego


1.    Organizatorzy Festiwalu: Misjonarze Świętej Rodziny, Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej.
2.    Celem Festiwalu jest propagowanie pieśni maryjnej, religijnej i liturgicznej jako języka jedności, uwielbienie Boga poprzez Matkę Krajny, uwrażliwienie młodego pokolenia na wartości chrześcijańskie, prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim poprzez wymianę doświadczeń.
3.    Festiwal Maria Carmen odbędzie się 23 - 24 czerwca 2018r. w Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej w Górce Klasztornej. Festiwal ma charakter etapowy. W piątek 22 czerwca od godziny 17.00 - 19.00 zakwaterowanie uczestników, a w sobotę 23 czerwca od godz.8.00 - 9.30.
4.    W sobotę 23 czerwca odbędą się przesłuchania konkursowe w auli Domu Pielgrzyma dla uczestników kategorii I i II.
W niedzielę konkurs główny dla najlepszych uczestników kategorii I i II.

PLAN FESTIWALU 2018

 

5.    W Festiwalu mogą wziąć udział soliści (dzieci, młodzież, dorośli) oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (za wyjątkiem chórów) identyfikujących się z nurtem muzyki chrześcijańskiej.
6.    Artyści występują w dwóch kategoriach:
I    kategoria SOLIŚCI - do 14 roku życia (dzieci)
- od 15 roku życia ( młodzież, dorośli)
II    kategoria ZESPOŁY :
-    dziecięce (do lat 14)
-    młodzieżowe (od lat 15- 25 )
-    dorośli ( powyżej 25 )
* O zakwalifikowaniu się do danej kategorii wiekowej określa wiek uczestników.
7.    Solistom (I kategorii) może towarzyszyć podkład muzyczny nagrany na nośniku USB w formacie mp3. Żywy akompaniament muzyczny czy utwór własny, Jury oceni jako punktację dodatkową.
8.    Zespołom II kategorii towarzyszy tylko żywy akompaniament muzyczny(akompaniament własny, chórki lub a cappella). Nie może towarzyszyć gotowy podkład muzyczny!
Uwaga! Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w próbach akustycznych.
9.    Festiwal ma charakter konkursowy. Uczestnicy I kategorii przygotowują dwa utwory jeden o tematyce maryjnej, drugi o dowolnej tematyce religijnej. Tematyka utworów powinna nawiązywać do hasła Festiwalu. Dla II kategorii jako trzeci pieśń liturgiczna (podana przez Organizatora (do wyboru z listy)!
10.    Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: kartę uczestnictwa, dowód wpłaty(kopia), dla I kategorii nagrania 2 piosenek w formacie pliku mp3 nieprzekraczający 10 min,, teksty nagranych 2 utworów (wydruk komputerowy)wraz z podaniem autora tekstu i muzyki. Dla II kategorii nagrania 3 piosenek w formacie pliku mp3 nieprzekraczający 15 min,, teksty nagranych 3 utworów (wydruk komputerowy)wraz z podaniem autora tekstu i muzyki.
11.    Zgłoszenia należy przesyłać do 8 czerwca na adres podany w niniejszym regulaminie. Lista osób, które zakwalifikowały się do konkursu powiadomimy drogą elektroniczną bądź telefoniczne do 15 czerwca.
12.    Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje patronujące.
13.    Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas trwania imprezy.
14.    W sobotę i niedzielę uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury.
15.   Komisja artystyczna oceniać będzie: dobór repertuaru, proporcje brzmieniowe między grupami wykonawczymi, kontrast wyrazowy pomiędzy utworami, różnorodność opracowania muzycznego, adaptacja utworów do własnego instrumentarium lub kompozycje własne, bogactwo harmoniczno - melodyczne wykonywanych kompozycji, poprawna intonacja, emisja głosu, dykcja, ogólna prezentacja sceniczna.
16.    Wykonawcy występują w stroju estetycznym i schludnym.
17.    Dla uczestników przewidywane są dyplomy, nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
Organizator przewiduje trzy nagrody główne:

 

 -I złota róża – 1500 zł

-II srebrna róża – 1000 zł

-III brązowa róża – 500 zł

 

Jury może zdecydować o nie przyznaniu któreś z nagród, bądź rozdzielić nagrody w sposób nietypowy.
18.    Karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: www.gorkaklasztoma.com
19.   Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie muzyczne pianino elektryczne (potrzeby prosimy określić w karcie zgłoszenia).
20.    Wszelkich informacji nieujętych w regulaminie udziela Sekretariat w Górca Klasztornej powołany na czas festiwalu tzw. Biuro Festiwalowe. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu oraz wyrażeniem zgody do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania zarejestrowanego materiału w celach reklamy imprezy przez Organizatora.
21 .Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

Misjonarze Świętej Rodziny
Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej
89-310 Łobżenica

z dopiskiem "Maria Carmen"
tel. (67) 286- 08-48
tel. fax. (67) 286- 08-48 wew.100
email: gk@msf.opoka.org.pl


Organizator zobowiązuje się do rozesłania informacji festiwalowych do dnia 30 kwietnia 2018r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 czerwca br.
22.    Koszt każdego uczestnika wynosi 50 zł.
23.    W zgłoszeniu należy podać liczbę posiłków i noclegów bez możliwości późniejszej zmiany! Istnieje możliwość wyjazdu dzień po festiwalu po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorowi za dodatkową opłatą. UWAGA! Zespoły i osoby z poza okręgu prosimy o zarezerwowanie noclegu, istnieje także możliwość rozbicia namiotu w ogrodach klasztornych przy sanktuarium (prosimy o własny namiot i śpiwór).
Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta bankowego 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388 z dopiskiem Festiwal „Maria Carmen” lub w po przyjeździe w Biurze Festiwalowym.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
-gorący posiłek
- nocleg przy wcześniejszym zgłoszeniu
-możliwość korzystania ze sklepików działających przy sanktuarium (restauracja arka, grill itp.)
-dobrą zabawę i miłą atmosferę
-obsługę medyczną podczas trwania imprezy

PATRONAT MEDIALNY: Pismo katolickie „Głos Górecki”, „Posłaniec”
Załącznik - Pieśni liturgiczne

Bądźże pozdrowiona
Gwiazdo śliczna wspaniała
Kochajmy Pana
Kto się w opiekę odda Panu swemu
O Matko miłościwa
O, Stworzycielu Duchu przyjdź
Po górach dolinach
Sławcie usta Ciało Pana
Zbliżam się w pokorze
Zdrowaś Maryja


KARTA ZGŁOSZENIA – do pobrania: pdf, docx.