Warsztaty małżeńskie

Jeżeli małżeństwo nie spełnia naszych oczekiwań, popadamy w zniechęcenie. Pragniemy  bliskości, przyjaźni a doświadczamy dystansu. Często się zdarza, że dzielimy codzienne troski, ale tak naprawdę pozostajemy sobie obcy. Rozmawiamy o zdarzeniach, ale nie dzielimy się uczuciami, którymi siebie darzymy. Wewnątrz czujemy miłość, ale nie wiemy jak ja okazywać. Ranimy siebie nawzajem, chociaż wcale tego nie chcemy. Chcielibyśmy się wspierać, lecz nie znamy sposobów. Chcemy ze sobą rozmawiać, ale boimy się odsłony, zranień, braku zrozumienia.

Zadbaj o swoje małżeństwo

Weź udział w warsztatach dla małżeństw. Warsztaty  przeznaczone są dla małżeństw dotkniętych kryzysem, pragnących odnowić lub pogłębić więź małżeńską. Pomagają zrozumieć tajemnicę  sakramentu i zakochać się na nowo. Uczą czerpać z Pana, który jest jedynym źródłem miłości. Uwrażliwiają na zagrożenia dla miłości, wierności i uczciwości jakie niosą dzisiejsze czasy. Kierują uwagę na odpowiedzialność, konsekwencję i pogłębiają świadomość. Uczą wzajemnego wsparcia, skutecznego porozumiewania się,  świadomego  wyboru słów, przekonań i uczuć w relacji. Uwrażliwiają na cele, przekonania, postawy, priorytety, które dotychczas nieświadomie niszczyły małżeństwo. Pozwalają na zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób niezagrażający jego trwałości. Odkrywają radość bycia razem, wspólnej zabawy i rozwijania wewnętrznej harmonii u boku ukochanej osoby.
Warsztaty dla małżeństw odbywają się w formie terapii grupowej. Spotkania trwają dwa dni. Rozpoczynają się w sobotę o godz. 9.00 i kończą w niedzielę ok. godz. 15.00 (jest możliwość przyjazdu w piątek wieczorem). W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie sześć małżeństw (wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym). W trakcie warsztatów jest możliwość uczestnictwa we Mszy Św., skorzystania z Sakramentu Pokuty i rozmowy z kapłanem. 
 
Cena 230 zł od pary (w tym nocleg i wyżywienie). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata 100 zł na konto:
ING Bank Śląski 50 1050 1520 1000 0022 5398 1555.


TEMATY I TERMINY:

TEMAT I:
Kobieta, mężczyzna w relacjach.
Termin: 25-26.02.17

Zagadnienia:

 • Czym charakteryzuje się prawdziwa kobiecość i męskość i jak realizuje się w relacjach?
 • Współczesne problemy negatywnie wpływające na proces kształtowania się płciowości.
 • Obciążenia pokoleniowe i błędy wychowawcze rodziców negatywnie wpływające na jej rozwój.
 • Jaką przyjąć strategię życiową, aby powrócić do normalności?

 

TEMAT II:
Pokora i przebaczenie.
Termin: 24-25.06.17

Zagadnienia:

 Co to jest pokora?

 • Przejawy pokory, o których nie często się mówi: otwartość na cierpienie, umiarkowanie, wdzięczność, samoakceptacja, poczucie siły, modlitwa za wrogów i przygotowanie do śmierci.
 • Pokora w małżeństwie: rozumienie sakramentu małżeństwa, przygotowanie na kryzys, podstawy dobrej relacji, poczucie winy i poczucie krzywdy w małżeństwie.
 • Przebaczenie: mechanizmy psychologiczne kształtujące proces przebaczenia, czynniki ułatwiające i utrudniające proces przebaczenia.

 

TEMAT III:
Jak wyjść z zniewolenia duchowego, czyli warsztaty o miłości.
Termin: 14-15.10.17

 

Zagadnienia:

 • Czym jest prawdziwa miłość i jaką odgrywa rolę w procesie wychodzenia z zniewolenia duchowego?
 • Zniewolenie duchowe w małżeństwie: przyczyny, przejawy, proces uwalniania.
 • Jak wyjść z zniewolenia duchowego bez pomocy egzorcysty, czyli o świadomym przeżywaniu sakramentu pokuty.

 

TEMAT IV:
Jak kształtować swój autorytet, aby być wzorem dla innych?
Termin: 25-26.11.17

 

Zagadnienia:

 • Co znaczy być autorytetem?
 • Konsekwencje psychologiczne kochania dla siebie, dla innych, dla Boga w procesie kształtowania autorytetu.
 • Rola błogosławieństwa w małżeństwie i procesie samoakceptacji.
 • Ważne elementy chrześcijańskiego wychowania.
 • Co sprzyja a co utrudnia przekazywanie treści i budowanie relacji?
 • Realizacja powołania a poczucie spełnienia.

 

 POGŁĘBIONA TERAPIA MAŁŻEŃSTW

Cykl zawiera dwa spotkania:

Spotkanie pierwsze w terminie 27-05.12.17  zawiera trzy tematy:

TEMAT I:  Akceptacja siebie i wzajemne wspieranie się w związku  małżeńskim.

 Zagadnienia: 

 Jak możemy wspierać się nawzajem w małżeństwie?

 • Co rodzi w nas zniechęcenie?
 • Komunikacja, kiedy mówić o uczuciach? Ćwiczenia praktyczne.


TEMAT II: Zrozumieć siebie w małżeństwie.


Zagadnienia:

 • Zasady komunikacji, rozmawianie o najtrudniejszych problemach.
 • Moja postawa w małżeństwie i jej związek z dziecięcymi poranieniami.
 •  Jaką atmosferę wprowadzam do małżeństwa?
 • Priorytety wynikające z stylu życia.

 

TEMAT III: Uczciwość i otwartość.

Zagadnienia:

 • Skrypty ukształtowane w dzieciństwie, prowadzące do gier i manipulacji.
 • Gry małżeńskie.
 • Manipulacja w małżeństwie.

 

Spotkanie drugie  w terminie 29-30.07.17 zawiera trzy tematy:

TEMAT IV: Skuteczne porozumiewanie się.


Zagadnienia:

 • Czynniki wpływające na proces porozumiewania się.
 • Asertywność  w małżeństwie.
 • Sposoby porozumiewania się.

 

TEMAT V:  Rozwiązywanie konfliktów.


Zagadnienia:

 • Seksualność.
 • Źródła konfliktów.
 • ·        Rozwiązywanie konfliktów.

 

TEMAT VI: Wybory i sposoby na utrzymanie dobrego związku.


Zagadnienia:

 • Obszary wyborów i proces dokonywania wyborów.
 • Równość w małżeństwie.
 • Kontrakt małżeński.

Zapisy i dodatkowe informacje: Urszula Nowak tel.  603758990, ulanowak@vp.pl.