ZMIANY | MARZEC 2020

ZMIANY | MARZEC 2020

Informacje


 • Wszystkie próby związane z Misterium Męki Pańskiej (19, 20, 27 marca 2020) są odwołane!
 • Od poniedziałku (16 marca) codziennie, po Mszy św. porannej, będzie odsłonięty Cudowny Obraz Matki Bożej Góreckiej.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1730 zakończona śpiewem Suplikacji, z okazją do spowiedzi świętej.
 • Wspólnota zakonna będzie modlić się, już przy zamkniętym kościele, od godz. 2000 do 2100 adorując Najświętszy Sakrament i odmawiając różaniec w intencji ustąpienia pandemii koronawirusa. Na koniec będzie zasłonięcie obrazu Matki Bożej.
 • Wszystko jest transmitowane przez internet, aby wierni mogli w ten sposób uczestniczyć w modlitwach. Powierzamy się z ufnością opiece Maryi.

Dyspensa od uczestnictwa we mszy św. Niedzielnej

 1. W związku z epidemią koronawirusa, biskup bydgoski Jan Tyrawa:
  • zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże;
  • prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;
  • proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia – jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 1500 a 1600;
  • zachęca, aby – w łączności z diecezją rzymską – od czwartku 12 marca br., o godz.1200 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień
 2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  • osobom w podeszłym wieku;
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.