Stałe wydarzenia w Górce Klasztornej

Przyjedź do Sanktuarium w Górce Klasztornej. W tym miejscu doświadczysz spotkania z Bogiem dzięki modlitwie do naszej Matki Bożej. Uczestnicząc w proponowanych przez nas wydarzeniach osobiście doświadczysz wspólnoty, pogłębienia wiary, uzdrowienia i łaski Pana naszego. Serdecznie zapraszamy.
Dialogi małżeńskie
Kurs dla narzeczonych
Pielgrzymka Górecka
Duszpasterstwo trzeźwości
Festiwal
Maria Carmen
Przegląd chórów
Górecki Dni Młodości
Misterium
Męki Pańskiej
Spotkanie
u Matki