Stałe wydarzenia w Górce Klasztornej

Przyjedź do Sanktuarium w Górce Klasztornej. W tym miejscu doświadczysz spotkania z Bogiem dzięki modlitwie do naszej Matki Bożej. Uczestnicząc w proponowanych przez nas wydarzeniach osobiście doświadczysz wspólnoty, pogłębienia wiary, uzdrowienia i łaski Pana naszego. Serdecznie zapraszamy.
GÓRECKIE
DNI MŁODOŚCI
8 15 lipca 2024
Pielgrzymka Górecka na Jasną Górę
19-21 lipca 2024
Festiwal
Maria Carmen
SPOTKANIE CHÓRÓW U MB GÓRECKIEJ
6 PAŹDZIERNIKA 2024
Misterium
Męki Pańskiej
16, 17, 23, 24 marca 2024
Spotkanie
u Matki
24 maja 2024