Chrzest

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego.
Spowiedź

Spowiedź

Powrót do komunii z Bogiem rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia (Katechizm, 1489)
Eucharystia

Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.
I Komunia Święta

I Komunia Święta

Komunia Święta podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie.
Bierzmowanie

Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) otrzymują szczególną moc Ducha Świętego.
Małżeństwo

Małżeństwo

Łaska sakramentu małżeństwa udoskonala ludzką miłość małżonków (Katechizm, 1661)
Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

Przez chorych namaszczenie cały Kościół poleca chorych cierpiącemu Panu (Kat. 1499)
Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki

Dzień śmierci jest dopełnieniem narodzin rozpoczętych na chrzcie (Katechizm, 1682)
Błogosławieństwa

Błogosławieństwa

Zapewniają osiągnięcie skutków duchowych głównie przez modlitwę Kościoła.