KALENDARIUM NA ROK 2022

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej

1 stycznia 2022

Nałożenie nowego koralika na Górecki Różaniec

7-9 stycznia 2022

Rekolekcje „Trzeźwościowe”

5 lutego 2022

Trzeźwościowy dzień skupienia

11-13 lutego 2022

Rekolekcje dla narzeczonych

25-27 lutego 2022

Rekolekcje dla małżonków „Szkoła dialogu”

2 - 6 marca 2022

Rekolekcje Parafialne Wielkopostne w Górce klasztornej

5 marca 2022

Trzeźwościowy dzień skupienia

11-13 marca 2022

Rekolekcje Towarzystwa św. Wojciecha

2, 3, 9, 10 kwietnia 2022, godz. 1400

Misterium Męki Pańskiej

2 kwietnia 2022

Trzeźwościowy dzień skupienia

1 maja 2022, godz. 1200

Dzień Skupienia Rzemieślników (Msza Św.)

6-8 maja 2022

Rekolekcje Apostolstwa Dobrej Śmierci

7 maja 2022

Trzeźwościowy dzień skupienia

8 maja 2022, Msza Św. godz. 1000

Odpust Dobrego Pasterza

8 maja 2022, godz. 1200

Dzień Skupienia Strażaków (Msza Św.)

14 maja 2022, godz. 1100

Dzień Skupienia Samorządowców (Msza Św.)

13-15 maja 2022

Rekolekcje dla narzeczonych

20 maja 2022

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Spotkanie u Matki”

27-29 maja 2022

Kurs ewangelizacyjny -Tobiasz i Sara

28 maja 2022

Pielgrzymka Kobiet do Matki Bożej Góreckiej

4-6 czerwca 2022

Wielki Odpust ku czci Matki Bożej Góreckiej – Matki Kościoła

4-5 czerwca 2022

Trzeźwościowa pielgrzymka do Częstochowy

10-12 czerwca 2022

Rekolekcje Pogłębione Szkoła Dialogu

11 czerwca 2022

Dzień skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci

11 czerwca 2022

Trzeźwościowy dzień skupienia

18 czerwca 2022

Pielgrzymka Mężczyzn do Matki Bożej Góreckiej

1-3 lipca 2022

Wspólnota Krzyża Pana Jezusa Konającego - Tarnówka

3 lipca 2022

Odpust Studzienki Kościoła Nawiedzenia NMP

4-10 lipca 2022

Góreckie Dni Młodości + Koncert Maria Carmen

10-17 lipca 2022

Góreckie Rekolekcje Maryjne

17 lipca 2022

Odpust NMP z Góry Karmel

19-31 lipca 2022

Piesza Górecka Pielgrzymka na Jasną Górę

23-30 lipca 2022

Wakacje z Bogiem – „Mężczyzna głową rodziny”

24 lipca 2022

Wspomnienie św. Krzysztofa (poświęcenie pojazdów)

7-14 sierpnia 2022

Góreckie Rekolekcje Maryjne

20-27 sierpnia 2022

Wakacje z Bogiem - „Mężczyzna głową rodziny”

14 sierpnia 2022

Wigilia Wniebowzięcia (procesja z trumienką)

15 sierpnia 2022

Odpust Wniebowzięcia NMP

19-21 sierpnia 2022

Rekolekcje „Trzeźwościowe”

28 sierpnia 2022

Dożynki Parafialne

9-11 września 2022

Rekolekcje dla narzeczonych

10 września 2022

Trzeźwościowy dzień skupienia

11 września 2022

Odpust Narodzenia NMP

16-18 września 2022

Weekendowe rekolekcje -,,Wychowanie bez nagród i kar”

18 września 2022

Odpust MB Bolesnej

19 września 2022

Uroczystość Matki Bożej Saletyńskiej patronki MSF

25 września 2022

Spotkanie popielgrzymkowe przyjaciół Grupy Złotej

26 września 2022

Dzień skupienia dla nauczycieli

30 września - 2 października 2022

Rekolekcje Szkoła Dialogu

1 października 2022

Trzeźwościowy dzień skupienia

1 października 2022

Dzień skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci

2 października 2022

Krajeński Festiwal Chórów

9-16 października 2022

Góreckie Rekolekcje Maryjne

7 listopada 2022

Trzeźwościowy dzień skupienia

4-6 listopada 2022

Weekendowe rekolekcje – „Szanujący rodzice, szanujące dzieci”

8-15 listopada 2022

Góreckie Rekolekcje Maryjne

19 listopada 2022

SYMPOZJUM ADS

25-27 listopada 2022

Kurs ewangelizacyjny -Tobiasz i Sara

3 grudnia 2022

Trzeźwościowy dzień skupienia

8 grudnia 2022

Odpust Parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP

17 grudnia 2022

Wigilia Górecka

30 grudnia 2022

Niedziela Św. Rodziny