Do Kręgu Przyjaciół i Dobrodziejów zaliczamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy swoją modlitwą, pielgrzymowaniem i ofiarą wspierają najstarsze w Polsce miejsce kultu Maryjnego w Górce Klasztornej. Jego członkowie - w miarę możliwości - łączą się duchowo przez kilka minut z Górką Klasztorną we wszystkie środy roku o godz. 1800, kiedy to w Sanktuarium odprawiana jest Nowenna do Matki Bożej Góreckiej. Przerywając inne czynności i łącząc się z Górką tworzymy wielką modlitewną rodzinę, ponieważ... gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20).

Wszystkich Przyjaciół i Dobrodziejów obejmujemy naszą modlitwą w czasie codziennych modlitw zakonnych, w każdą środę w Nowennie do Matki Bożej Góreckiej oraz w każdy piątek w Koronce do Miłosierdzia Bożego. 

W intencji naszych żyjących Przyjaciół i Dobrodziejów odprawiamy Mszę św. w każdą środę, natomiast za zmarłych w każdy piątek. Zmarłych polecamy także w wypominkach jednorazowych (od 1 do 8 listopada) oraz rocznych (w każdą niedzielę przed Mszami o godz. 1000 i 1200).

Wszyscy należący do Kręgu kilka razy w roku, otrzymują korespondencję z wiadomościami o życiu Sanktuarium.

MODLITWA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY W INTENCJI DOBRODZIEJÓW

Boże, który przez łaskę Ducha Świętego wlałeś miłość w serca wiernych Twoich, sługom i służebnicom Twoim, za którymi wołamy do Twej łaskawości, udziel zdrowia duchowego i cielesnego, aby Cię z całej siły kochali i z całej miłości czynili to, co Tobie jest miłe. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!