Stałe wydarzenia w Górce Klasztornej

Przyjedź do Sanktuarium w Górce Klasztornej. W tym miejscu doświadczysz spotkania z Bogiem dzięki modlitwie do naszej Matki Bożej. Uczestnicząc w proponowanych przez nas wydarzeniach osobiście doświadczysz wspólnoty, pogłębienia wiary, uzdrowienia i łaski Pana naszego. Serdecznie zapraszamy.
GÓRECKIE
DNI MŁODOŚCI
Pielgrzymka Górecka
Festiwal
Maria Carmen
PRZEGLĄD
CHÓRÓW
Misterium
Męki Pańskiej
Spotkanie
u Matki