8 - 14 stycznia 2024

Poniedziałek – 8 stycznia 2024 

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Z okazji 70. urodzin Henryka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, szczęśliwą starość, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej.
 2. Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad Karoliną i jej dziećmi.
 3. Za + Leokadię o dar Nieba.
 4. Za ++ Wiktora i Apolonię Bogocz, Różę i Franciszka Bogocz, Annę i Antoniego Maciejczyk, Krystynę i Annę Potempa, Eugeniusza Leśnik o dar Nieba.

1830

 1. Za + Brygidę Kowalską (greg.)
 2. Za + Danutę Tomasz (greg.)
 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla brata Jerzego z okazji urodzin.
 4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla Zofii Mazur i jej rodziny.
 5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, przez wstawiennictwo Matki Bożej Góreckiej, dla Barbary i Władysława Pająk.

 

Wtorek – 9 stycznia 2024

GODZINA

INTENCJE

 700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad Karoliną i jej dziećmi.
 3. Za + Leokadię o dar Nieba.
 4. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o uwolnienie od skutków działania zła w rodzinie Konrada i Patrycji.

1830

 1. Za + Brygidę Kowalską (greg.)
 2. Za + Danutę Tomasz (greg.)
 3. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej za dotychczasową opiekę nad Haneczką, jej siostrą Marysią i rodzicami, jednocześnie prosząc o dalsze siły i dar mowy.
 4. Za + Zofię Pisula (int. od Róż Różańcowych z Wiktorówka).
 5. Za ++ Halinę i Zenona Polaszek oraz Józefa Jankowskich z prośbą o dar Nieba.

 

Środa – 10 stycznia 2024  

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za + Jana Lewicza z okazji urodzin oraz za ++ rodziców.
 3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 4. Za ++ Hilde Herman w 9 rocznicę śmierci oraz  męża Karola, rodziców i rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

1830

 1. W intencji próśb i podziękowań przedstawionych w nowennie.
 2. Za + Brygidę Kowalską (greg.)
 3. Za + Danutę Tomasz (greg.)
 4. Za + Zofię Pisula z podziękowaniem (int. od córki Ewy z rodziną).
 5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Góreckiej i zdrowie dla Jagody z okazji 1 rocznicy urodzin.

Czwartek - 11 stycznia 2024

GODZINA

INTENCJE

700

 1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, szczególną opiekę Matki Bożej dla Patricka Wittkowskiego na okres nauki w 12 klasie gimnazjum oraz szczęśliwe zdanie matury.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. O Boże błogosławieństwo dla Krystyny i jej rodziny.
 4. Za + Rajmunda Jaksa oraz ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

1830

 1. Za + Brygidę Kowalską (greg.)
 2. Za + Danutę Tomasz (greg.)
 3. Kochańczyk
 4. Za + Elżbietę Czyż i ++ z rodziny Czyż i Rojek.
 5. Z okazji urodzin Emilii z podziękowaniem za otrzymane łaski, ukończenie studiów oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej w podejmowaniu dalszych decyzji życiowych.

 

Piątek – 12 stycznia 2024

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. O dar potomstwa dla Iwony i Karola.
 3. Za ++ Edwarda Kiestrzyna i Adama Kiestrzyna o dar Nieba (int. od córki chrzestnej i kuzynki z mężem).
 4. Za + Eugenię Sztachańską o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie

1830

 1. Za ++ polecanych w wypominkach.
 2. Za + Brygidę Kowalską (greg.)
 3. Za + Danutę Tomasz (greg.)
 4. Za ++ Agnieszkę Ziarnek w rocznicę śmierci, męża Alojzego i ++ z rodziny.
 5. Za + Edmunda Zendel w 10 rocznicę śmierci.

Sobota – 13 stycznia 2024

GODZINA

INTENCJE

700

 1. Za żyjących i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 2. W intencji Tomasza z okazji urodzin, z prośbą o błogosławieństwo Boże i dalszą przyjaźń.
 3. O dar potomstwa dla Iwony i Karola.
 4. Za + Bronisławę Stoch z prośbą o dar Nieba

1830

 1. Za ++ rodziców Władysława i Elżbietę oraz Józefa, Władysława i Stanisława Sikora.
 2. Za ++ Henryka, Władysława, Jerzego, Bożenę i Tadeusza Szwedziak.
 3. Za + Brygidę Kowalską (greg.)
 4. Za + Danutę Tomasz (greg.)
 5. Za ++ Franciszka w rocznicę śmierci, Sewerynę, Anastazję, Wawrzyńca Piszczek, Marcina, Zbigniewa, Aldonę, Rafała Łubińskich.

II Niedziela Zwykła – 14 stycznia 2024

GODZINA

INTENCJE

800

 1. Za + Łucjana Gackę w dniu urodzin i za ++ rodziców i rodzeństwo.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze łaski i o zdrowie dla Sławomiry, Jacka i Wiktora.
 3. Za + Stanisława Kwecko.
 4. Za + Łucję Zelwowicz.

1000

 1. Za Parafian.
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Góreckiej dla I Róży Matek różańcowych z Wiktorówka, a dla zmarłych o łaskę życia wiecznego.
 3. Za + Tadeusza Brząkała w 1 rocznicę śmierci o dar Nieba.
 4. Z podziękowaniem Bogu za dar życia wnuka Wojtka z okazji 10 urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i mądrość Bożą dla niego, rodzeństwa i rodziny.
 5. Z podziękowaniem za wszystkie łaski w starym roku, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo w Nowym Roku z okazji 73 rocznicy urodzin Krystyny.

1200

 1. Za + Brygidę Kowalską (greg.)
 2. Za + Danutę Tomasz (greg.)
 3. Za ++ Gertrudę i Joachima Pawłowskiego oraz Zygmunta Lewickiego i Danutę.
 4. Z podziękowaniem Matce Bożej Góreckiej za opiekę, zdrowie, za 47 lat pożycia małżeńskiego dla Wiesławy i Grzegorza, z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata w zdrowiu oraz dary Ducha Świętego.

1500

 1. Za ++ Alojzego Kaweckiego i Marię Jende oraz Antoniego, Marię i Zofię Kotarak.
 2. O szczęśliwe rozwiązanie i o zdrowie dla matki i dziecka.
 3. O znalezienie pracy.

1830

 1. Za ++ rodziców Łucję i Bronisława Bąk i ++ krewnych z rodziny.
 2. O uwolnienie od skutków działania zła w rodzinie Ewy i Piotra oraz łaskę dobrej spowiedzi dla całej rodziny.