I KOMUNIA ŚWIĘTA

ZNACZENIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56). Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: "Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" (J 6, 57).

Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, "ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym", podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki.

Komunia chroni nas przed grzechem. Ciało Chrystusa, które przyjmujemy w Komunii, jest "za nas wydane"; Krew, którą pijemy, jest "wylana za wielu na odpuszczenie grzechów". Dlatego Eucharystia nie może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas równocześnie z popełnionych grzechów i nie zachowując nas od grzechów w przyszłości.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie (1 Kor 11, 26).

Jak pokarm cielesny służy do przywracania utraconych sił, tak Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, a ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie. Chrystus, dając nam siebie, ożywia naszą miłość i uzdalnia nas dc uwolnienia się od nieuporządkowanych przywiązań do stworzeń; sprawia także, że zakorzeniamy się w Nim.

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW:

  • metryka chrztu dziecka

PRZYGOTOWANIE

Dzieci przygotowują się przez katechezę przedszkolną oraz w I, II i III klasie szkoły podstawowej, a zwłaszcza przez uczestnictwo w Mszach św. w niedziele i uroczystości. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania dziecka, a nie parafia uczęszczania do szkoły. Dzieci przystępują do I spowiedzi świętej i I Komunii świętej w klasie III szkoły podstawowej. Bezpośrednie przygotowanie w klasie III obejmuje katechezę parafialną dla dzieci i ich rodziców.

W NASZEJ PARAFII

Informacje odnośnie przygotowania do I Komunii Świętej podawane są w ogłoszeniach parafialnych. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci i rodziców jest ks. Proboszcz.