POGRZEB KATOLICKI

ZNACZENIE POGRZEBU KATOLICKIEGO

Pogrzeb katolicki jest obrzędem liturgicznym Kościoła, który nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów – zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej.

Obrzędy pogrzebu (Ordo Exsequiarum) liturgii rzymskiej proponują 3 formy pogrzebu, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania:

 • dom
 • kościół
 • cmentarz

Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na następujące elementy towarzyszące obrzędowi pogrzebu:

 • pozdrowienie wspólnoty – obrzęd pogrzebu rozpoczynamy w duchu wiary, kierując do bliskich zmarłego słowa pocieszenia, a jednocześnie warto wykorzystać okazję na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy "tego świata" i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego
 • liturgia słowa - wymaga ona szczególnego przygotowania, tym bardziej, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, a także ewentualni przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Wygłaszana homilia nie powinna przypominać pochwalnej mowy pogrzebowej, lecz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego
 • ofiara eucharystyczna – przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który "zasnął w Panu", przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim
 • pożegnanie zmarłego – żegnając zmarłego Kościół poleca go Bogu6 i to przede wszystkim należy podkreślić, a nie fakt, że "oddaje się go ziemi"

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POGRZEBEM KATOLICKIM

 • zgłoszenie faktu śmierci osoby będącej parafianinem przez członka rodziny
 • przedstawienie do wglądu Aktu Zgonu i wpisanie danych do Księgi Zmarłych
 • pozostawienie w kancelarii parafialnej dokumentu oznaczonego dla zarządcy cmentarza
 • uzgodnienie miejsca pochówku na cmentarzu parafialnym
 • skontaktowanie się z grabarzem w celu wykopania grobu

W przypadku osoby będącej z innej parafii, należy przedstawić zgodę z parafii, na terenie której mieszkała osoba zmarła.